Skip to content

Rəbb Musaya və Haruna dedi: 2 “Rəbbin əmr etdiyi qanunun tələbidir: İsrail övladlarına deyin ki, qüsursuz və qüsursuz qırmızı bir öküz gətirin və bu, heç bir boyunduruğun altındadır. 3 Kahin Eleazara ver; düşərgənin xaricində aparılıb onun hüzurunda kəsilməlidir. 4 Sonra kahin Eleazar qanının bir hissəsini barmağına alıb yeddi dəfə görüş çadırının önünə səpsin. 5 İzləyərkən, düyəni yandırmaq lazımdır – onun dərisi, əti, qanı və bağırsaqları. 6 Rahib bir az sidr ağacı, ispanaq və qırmızı yun götürüb yanan düyə üzərinə atmalıdır. 7 Bundan sonra kahin paltarını yuyub su ilə yuyunmalıdır. Sonra düşərgəyə girə bilər, ancaq axşama qədər mərasimsiz olaraq murdar olacaq. 8 Onu yandıran adam da paltarlarını yuyub su ilə yuyunmalıdır və o da axşama qədər murdar olacaqdır.

9 «Təmiz olan bir adam, düyənin külünü yığıb düşərgənin kənarında təmiz bir yerə qoysun. Təmizləmə suyunda istifadə etmək üçün onları İsrail icması saxlamalıdır; günahdan təmizlənmək üçündür. 10 Düyənin külünü yığan adam da paltarlarını yuyun və o da axşama qədər murdar sayılsın. Bu, həm israillilər, həm də onların arasında yaşayan əcnəbilər üçün qalıcı bir hökm olacaqdır.

11 «İnsan cəsədinə toxunan hər kəs yeddi gün murdar olar. 12 Üçüncü və yeddinci gün su ilə təmizlənməlidirlər. onda təmiz olacaqlar. Ancaq üçüncü və yeddinci günlərdə təmizlənməsələr, təmiz olmazlar. 13 İnsan cəsədinə toxunduqdan sonra təmizlənə bilməsələr, Rəbbin çadırını murdarlayarlar. Bunlar İsraildən kəsilməlidir. Təmizləmə suyu onlara səpilmədiyi üçün onlar murdardır; murdarlıqları onlarda qalır.

14 Bir adam çadırda öləndə tətbiq olunan qanun budur: çadıra girən və içəridə olan hər kəs yeddi gün murdar sayılmaz. 15 və qapağını bağlamayan hər açıq qab murdar sayılacaq.

16 «Qılıncla öldürülmüş və ya təbii ölümlə ölən birinə və ya bir insanın sümüyünə və ya qəbrinə toxunan hər kəs yeddi gün murdar olar.

17 murdar şəxs üçün yandırılmış təmizlənmə qurbanının külünü bir bankaya qoyun və üstünə təzə su tökün. 18 Sonra təmiz olan bir adam, ispanaq götürüb suya batırıb çadırı, bütün əşyaları və orada olan insanları səpməlidir. İnsan sümüyünə və ya qəbrinə toxunan hər kəsə və ya öldürülən hər kəsə və ya təbii ölümlə ölən hər kəsə səpilməlidir. 19 Təmiz olan adam üçüncü və yeddinci günlərdə murdar olanları səpməlidir və yeddinci gün onları təmizləməlidir. Təmizlənənlər paltarlarını yuyub su ilə yuyunmalı və həmin axşam onlar təmiz olacaqlar. 20 Əgər murdar olanlar təmizlənməsələr, cəmiyyətdən qovulmalıdırlar, çünki onlar Rəbbin müqəddəs yerini murdarlamışdılar. Təmizləmə suyu onlara səpilməyib və onlar murdardırlar. 21 Bu onlar üçün qalıcı bir hökmdür.

“Təmizləmə suyuna səpən adam da paltarlarını yuymalıdır. Təmizləmə suyuna toxunan hər kəs axşama qədər murdar olar. 22 murdar adamın toxunduğu hər şey murdar olur, toxunan hər kimsə axşama qədər murdar olur ».