Skip to content

Yeni Əhdin əlaməti

Yeremya (s) peyğəmbərə aid əvvəlki məqalədə oxuduq ki, günah həmçinin susuzluğumuzun əlamətidir. Günahın nə olduğunu və günahın xəcalətə gətirib çıxardığını bilirik, lakin buna baxmayaraq, susuzluğumuz bizi günaha gətirib çıxarır. Yeremya (s) peyğəmbər İsrail Padşahlarının dövrünün sonunda, günahın bol olduğu vaxtda yaşamışdı. Allahın cəzası qısa müddət sonra gəldi.

B.e.ə. 600-cü ildə yaşayan Yeremya (s) peyğəmbərin dövründə İsraillilərin həyatları ifşa olundu. Bu, Musa peyğəmbərin Qanunu verməsindən təxminən min il sonra baş verdi. İsrail xalqı Qanuna riayət etmirdi və buna görə də bütün millət cəzalandı. Din həm Allahı, həm də susayan adamları məyus etmişdi. Lakin Allahdan cəza xəbərini çatdıran Yeremya peyğəmbər (s) gələcəkdə baş verəcək… başqa bir şey barədə də danışırdı. Bu, nə idi?

Rəbb bəyan edir: «İsrail xalqı və Yəhuda xalqı ilə Yeni Əhd bağlayacağım günlər yaxınlaşır.

Bu Əhd atalarını Misir torpağından çıxartmaq üçün əllərindən tutduğum gün onlarla bağladığım əhdə bənzəməyəcək. Onların ağası olduğum halda o əhdimi pozdular» Rəbb belə bəyan edir

«O günlərdən sonra İsrail xalqı ilə bağlayacağım Əhd belədir: qanunumu onların daxilinə qoyub ürəklərinə yazacağam. Mən onların Allahı, onlar da Mənim xalqım olacaq» Rəbb belə bəyan edir

. «Bundan sonra bir kəs öz qonşusunu yaxud qardaşını “Rəbbi tanıyın” deyib öyrətməyəcək. Ona görə ki böyükdən kiçiyə qədər hamı Məni tanıyacaq. Çünki təqsirlərini bağışlayacağam, günahlarını daha yada salmayacağam» Rəbb belə bəyan edir

Yeremya 31:31-34

Birinci Əhd – Musa peyğəmbərə (s) verilmiş Qanun – pozuldu. Bu, Qanunun pis olduğuna görə baş vermədi. Xeyr, Musanın Qanunu çox yaxşıdır. Problem bundan ibarət idi ki, Qanun, sadəcə, daş lövhələrin üzərində yazılmışdı. Ürəkləri susayan adamlar Qanuna riayət edə bilmədilər. Problem Qanunun yazdığı deyil. Problem Qanunun harada yazılmasıdır. Adamların riayət etmələri üçün Qanun daş lövhədə deyil, adamların ürəklərində yazılmalı idi. Qanun adamların daxilində yazılmalı idi ki, ona riayət etmək üçün adamlarda qüvvət olsun.

Onlar Qanunu niyə pozdular? Yalnız yəhudi olduqlarına görə? Bir çox adam müxtəlif səbəblərə görə yəhudiləri asanlıqla təqsirləndirirlər. Lakin biz indi çalışıb ilk növbədə özümüzə nəzər salacağıq. Hər halda, Məhkəmə Günündə hər birimiz öz günahlarımıza və öz yaxşı əməllərimizə görə Allahın qarşısında cavab verəcəyik; o vaxt biz başqa adamları düşünməyəcəyik. Öz həyatınıza nəzər salıb düşünün: Qanuna riayət edirsinizmi? Ona riayət etmək iqtidarında olmağınız üçün Qanun ürəyinizdə yazılıbmı? Qanuna riayət etdiyinizə əminsinizsə, peyğəmbər İsa Məsihin (s) təlimini oxuyub əməllərinizə bir daha diqqət yetirin. Bəlkə sizin də Yeremyanın dövründə yaşayan İsraillilər kimi, daş lövhələrdə yazılmış Qanuna riayət etməyə gücünüz yoxdur?  Musa peyğəmbərdən (s) götürdüyümüz nümunəni yadda saxlayın. Qanunun əksər hissəsinə riayət etmək kifayət deyil. Biz həmişə və bütün Qanuna riayət etməliyik.

Qanuna tam riayət etmədiyinizi görürsünüzsə, bəzi hərəkətlərinizə görə xəcalət çəkirsinizsə, cürətli olun. Mərhəmətli Allah yuxarıdakı ayədə daha bir vədi – Yeni Əhdi vəd edir. Yeremya peyğəmbər (s) bu Yeni Əhdin gələcəkdə verildiyini söyləyir. Bu Əhd fərqli olacaq, çünki onun tələbləri adamların ürəklərində yazılacaq və əmrləri yerinə yetirmək üçün adamlara güc veriləcək.

Fikir verin ki, bu Yeni Əhd yəhudilərə aiddir. Bunu necə başa düşmək olar? Gördüyümüz kimi, yəhudilər bəzən çox pis, bəzən isə yaxşı vəziyyətdə yaşayıblar. Müqəddəs Kitabın başqa bir böyük peyğəmbəri – Yeşaya (s) (o, Məsihin bakirədən doğulacağını peyğəmbərlik etmişdi) peyğəmbərlik edərək Yeremyanın (s) sözlərini dəstəkləyir. Bu iki peyğəmbəri 150 illik dövr ayırır (aşağıdakı zaman xəttində bunu görə bilərsiniz); onlar bir-birlərini şəxsən tanımırdılar. Lakin buna baxmayaraq, onların peyğəmbərlikləri bir-birini tamamlayır və bundan bilirik ki, onların sözləri Allahdandır.

Yeremya və digər peyğəmbərlər zaman xəttində

Yeşaya həmçinin gələcək Qul barədə peyğəmbərlik edir:

İndi Rəbb deyir
bətnində məni qulluğuna gətirən
Yaqubu yanına qaytarmaq
və İsraili özünə yığ.
çünki Rəbbin gözündə şərəf duyuram
Allahım gücümdür
deyir:
“Mənim üçün qul olmaq çox kiçik bir şeydir
Yaqub qəbilələrini bərpa etmək
saxladığım İsraili geri qaytarın.
Sənə millətlər üçün də bir işıq gətirəcəyəm.
     qurtuluşum yerin uclarına çatacaq. ”

Yeşaya 49: 5-6

Yəni bu gələcək Qul Allahdan gələn xilası yəhudilərdən bütün millətlərə (yəni qeyri-yəhudilərə) və dünyanın ən uzaq yerlərinə yayacaq. Həmin bu gələcək Qul kimdir? O, Allahın bu tapşırığını necə yerinə yetirəcək? Yeni Əhd daşda deyil, ürəklərimizə yazılacağı barədə Yeremyanın peyğəmbərliyi necə icra olunacaq? Gəlin Müqəddəs Kitabın digər peyğəmbərliklərinə nəzər salaq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *