Skip to content

Qədim Bürcdə Dolça

Dolça, Bürcün altıncı bürcüdür və Gələcək Birinin qələbəsinin nəticələrini açıqlayan Bürc vahidinin bir hissəsidir. O, səma küpündən çaylar tökən insan obrazını yaradır. Dolça Latın dilindədir su daşıyıcı. Bu günün ulduz falı ilə 21 Yanvar – 19 Fevral tarixləri arasında anadan olsanız Dolça bürcüsünüz. Beləliklə, qədim bürcün bu müasir astroloji ulduz falı oxunuşunda siz Dolça bürcü üçün sevgi, uğurlar, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Dolça bürcü sərvət, şans və sevgidə xoşbəxtlik susuzluğumuzun yetərli olmadığını göstərir. Ancaq susuzluğumuzu doyuracaq suyu yalnız Dolça bürcündə olan Kişi təmin edə bilər. Qədim bürcdə Dolça öz suyunu bütün insanlara təklif edir. Yəni belə olsan belə yox Müasir ulduz falı mənasında Dolça, Dolça ulduzlarının qədim astroloji hekayəsini bilməyə dəyər ki, Onun suyundan içib-içməməyi özünüz seçə biləsiniz.

Ulduzlarda Dolça bürcü

Budur Dolça bürcünü meydana gətirən ulduzlar. Bu ulduz fotoda konteynerdən su tökən insana bənzəyən bir şey görə bilərsinizmi?  

Dolça ulduz bürcü şəkli

Dolça bürcündə ulduzları cizgilərlə birləşdirsək belə, belə bir görüntünü “görmək” çətindir. Bəs heç kim bunun balığın üzərinə su tökdüyünü düşünə bilər? 

Xətlərlə bağlı ulduzlu Dolça

Amma bu işarə bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. Budur, Misirin Dendera məbədindəki 2000 ildən çox yaşı olan, qırmızı rəngdə dairəvi sudaşıyıcı Dolçanın təsviri olan bürc. Yan tərəfdəki eskizdə suyun balığa axdığını da görə bilərsiniz.

Dolça ilə Denderada Misir Bürcləri dövrə vurdu

Budur, Cənubi Yarımkürədə göründüyü kimi Dolça bürcünü göstərən National Geographic bürcünün posteri. 

Dolça ilə National Geographic Bürc Ulduzu chart dairəvi

Bürc bürclərini göstərmək üçün Dolça bürcünü meydana gətirən ulduzları xətlərlə birləşdirsək belə, bu ulduz bürcündə insana, küpə və suya oxşayan hər hansı bir şeyi “görmək” çətindir. Ancaq aşağıda Dolça bürcünün bəzi ümumi astroloji şəkilləri var

Dolça və Su Çayları

Balıq üçün su tökən Dolça Adamının ənənəvi bürc şəkli (Piscis Australis – Cənub Balığı)
Dolça Piscis Australis – Cənub Balığına su tökür

Digər zodiak bürclərində olduğu kimi, Sudaşıyıcının obrazı bürcün özündən aydın görünmür. Ulduz bürcündə anadangəlmə deyil. Daha doğrusu, fikir Sudaşıyan ilk olaraq ulduzlardan başqa bir şeydən gəldi. Daha sonra ilk astroloqlar bu fikri ulduzların üzərinə ört-basdır etdilər ki, təkrarlanan bir işarə olsun.

Niyə? 

Qədimlər üçün bu nə demək idi? Niyə qədim zamanlardan Dolça ilə əlaqələndirilir Cənub Balığı bürc elə ki, Dolçadan axan su Balığa doğru axsın?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq, sizi sadəcə olaraq bürcünüzü yoxlayarkən nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Qədim Bürc Hekayəsi

Biz gördük, Qız ilə, Quran və İncil/Kitab bürcləri Allahın yaratdığını bildirir. O, bunları insanlara yazılı vəhy gələnə qədər hidayət edən bir qissə nişanə olaraq verdi. Beləliklə, Adəm və oğulları onlara Allahın planını öyrətmək üçün öz övladlarına öyrətdi. Qız Gələcək Bakirə Oğlu – Həzrət İsa Məsih peyğəmbər. Hekayəni izah edən yolumuzu işlədik Böyük Münaqişə və indi biz Onun qələbəsinin bizə faydalarını göstərən ikinci bölmədəyik.

Dolça Bürcünün Orijinal Mənası

Dolça qədimlərə iki böyük həqiqəti söylədi ki, bu gün bizim üçün hikmətdir.

  1. Biz susuz insanlarıq (simvoldur cənub balığı suda içmək).
  2. İnsandan gələn su, susuzluğumuzu yatıracaq yeganə sudur.

Qədim peyğəmbərlər də bu iki həqiqəti öyrədirdilər.

Biz susuzuq

Qədim peyğəmbərlər bizim susuzluğumuz haqqında müxtəlif yollarla yazmışlar. Davud Zəburda bunu belə ifadə etmişdir:

Maral axar sulara həsrət qalan kimi,
Ey Allah, könlüm Sənin həsrətini çəkir!
2 Ey var olan Allah, mənim qəlbim Sənin üçün susayıb.
Ay Allah, nə vaxt gəlib hüzurunda görünüm?

Məzmur 42:1-2 (Zabur)

Ey Allah, mənim Allahım Sənsən,
Sənin üçün yaman qəribsəmişəm.
Quraq, cansıxıcı, susuz bir diyarda
Sənsiz könlüm susuzdur.
Bütün varlığımla həsrətini çəkirəm.

Məzmur 63:1 (Zabur)

Lakin biz bu susuzluğu başqa “su” ilə təmin etməyə çalışanda problemlər yaranır. The Yeremya peyğəmbər bunun günahımızın kökü olduğunu öyrətdi.

Çünki xalqım iki pis əməl etdi:
Məni – axar suların mənbəyini atıb
Özlərinə hovuzlar, su saxlamayan çatlı hovuzlar düzəltdilər.

Yeremya 2: 13

Təqib etdiyimiz su anbarları çoxdur: pul, cinsiyyət, zövq, iş, ailə, evlilik, status. Lakin bunlar qane edə bilmir və biz daha çox şeyə “susuzuq”. Müdrikliyi ilə tanınan böyük padşah Süleyman belədir. yaşamış və haqqında yazmışdır. Bəs susuzluğumuzu yatırtmaq üçün nə edə bilərik?

Susuzluğumuzu Yatırtmaq üçün Qalıcı Su

Qədim peyğəmbərlər də bizim susuzluğumuzun kəsiləcəyi vaxtı qabaqcadan görmüşdülər. qədər geriyə Musa peyğəmbər Tövratda səbirsizliklə gözlədiyi günü:

Satıllarından sular axacaq,
Toxumları bol su ilə sulanacaq,
Padşahları Aqaqdan böyük olacaq,
Padşahlıqları ucalacaq.

Saylar 24:7 (Tövrat)

The İsa peyğəmbər bu mesajlarla izlədi

Budur, padşah salehliklə hökm sürəcək,
Başçılar ədalətlə rəhbərlik edəcək.
Onların hər biri
Küləyə qarşı bir pənahgah,
Fırtınaya qarşı sığınacaq,
Quraqlıqda bulaqlar,
Cansıxıcı torpaqda kölgə salan böyük qaya kimi olacaq.

Yeşaya 32: 1-2

“Məzlumlar və fəqirlər
Su axtarıb tapmayanda
Dilləri susuzluqdan quruyur.
Mən Rəbb onlara cavab verəcəyəm.
Mən İsrailin Allahı onları tərk etməyəcəyəm.

YEŞAYA 41: 17

Susuzluğu Yatırtmaq

Bəs susuzluğu necə yatırmaq olardı? Peyğəmbər davam etdi

Susamış torpağı sulayacağam,
Quru torpağa sellər axıdacağam,
Övladlarına Ruhumu ehsan edəcəyəm,
Nəslinə xeyir-duamı verəcəyəm.

YEŞAYA  44: 3

İncildə İsa Məsih Peyğəmbər (s) həmin Suyun mənbəyi olduğunu bildirmişdir

Bayramın sonuncu, təntənəli günündə İsa qalxıb nida edərək dedi: «Kim susayıbsa, yanıma gəlib içsin. 38 Müqəddəs Yazılarda deyildiyi kimi, Mənə iman edənin daxilindən həyat suyu axan çaylar çıxacaq». 39 Bunu Ona iman edənlərin alacaqları Ruh barədə söylədi. Ruh isə hələ yox idi, çünki İsa hələ izzətlənməmişdi.

YƏHYA 7: 37-39

İncil qeyd edir ki, “su” insanlarda məskunlaşmağa gələn Ruhun şəklidir. Əllinci gün. Bu, Allahın Padşahlığında tamamlanacaq qismən yerinə yetmə idi:

Mələk mənə həyat suyu axan çayı göstərdi. Bu çay büllur kimi parlaq olub Allahın və Quzunun taxtından çıxır.

Vəhy 22: 1

İçməyə gəlir

Kimin suya balıqdan çox ehtiyacı var? Beləliklə, Dolça suyunu balığa tökərkən təsvir edilmişdir Piscis Australis – Cənub balığı. Bu, insanın qazandığı qələbə və xeyir-duaların sadə bir həqiqəti göstərir – bakirə toxumu – nəzərdə tutulduğu şəxslər tərəfindən mütləq alınacaq. Bunu almaq üçün bizə lazımdır:

“Ey bütün susamışlar, gəlin su başına!
Ey pulu olmayanlar, gəlin, alın, yeyin!
Gəlin, şərabı və südü pulsuz, havayı alın!
2 Nə üçün pulunuzu çörək olmayan şeylərə,
Qazandığınızı sizi doydurmayan şeylərə xərcləyirsiniz?
Məni diqqətlə dinləyin ki,
Yaxşı şeylər yeyəsiniz, nemətlərdən dadasınız.
3 Qulaq asın, Mənim yanıma gəlin,
Dinləyin ki, sağ qalasınız.
Mən sizinlə əbədi əhd,
Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbət əhdi kəsəcəyəm.

Yeşaya 55: 1-3

The Balıqların balıqları daha ətraflı məlumat verərək bu şəkli genişləndirir. Onun Su hədiyyəsi hamı üçün əlçatandır – siz və mən də daxil olmaqla.

Qədim Yazılarda Dolça Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəlir və buna görə də xüsusi saatların işarələnməsi deməkdir. Peyğəmbər yazıları Dolça bürcü ‘horo’ qeyd edir. Dolça bürcü İsa Məsih peyğəmbər tərəfindən bu şəkildə işarələnir.

İsa ona cavab verdi: «Bu sudan içən hər kəs yenə susayar, 14 amma Mənim ona verəcəyim sudan kim içsə, heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək» …

İsa ona dedi: «Ey qadın, Mənə inan, artıq o zaman yetişir ki, Ataya nə bu dağda, nə də Yerusəlimdə ibadət edəcəksiniz. 22 Siz bilmədiyinizə ibadət edirsiniz, bizsə bildiyimizə ibadət edirik, çünki xilas Yəhudilərdəndir. 23 Amma o zaman gəlir və artıq gəlib ki, həqiqi ibadət edənlər Ataya ruhda və həqiqətdə ibadət etsin. Ata da Özünə belə ibadət edənlər axtarır. 24 Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir».

YƏHYA  4:13-14, 21-23

İndi Dolçanın “saatında”yıq. Bu saat Oğlaq bürcündə olduğu kimi qısa bir xüsusi saat deyil. Əvəzində bu, söhbətin aparıldığı vaxtdan bu günə qədər uzanan uzun və geniş açıq “saat”dır. Dolçanın bu saatında İsa Məsih bizə içimizdə əbədi həyata qədər yaxşılaşacaq su təklif edir.

Burada peyğəmbərin iki dəfə işlətdiyi yunan sözüdür xoro, ‘burçlar’dakı kök ilə eynidir. 

Qədim Bürcdən Dolça Bürcləriniz

Siz və mən bu gün Dolça bürcü oxunu aşağıdakı şəkildə tətbiq edə bilərik. 

Dolça bürcü “özünü tanı” deyir. İçinizdə susadığınız şey nədir? Bu susuzluq ətrafınızdakıların gördüyü xüsusiyyətlər olaraq özünü necə göstərir? Ola bilsin ki, pul, uzun ömür, cinsi əlaqə, evlilik, romantik münasibətlər və ya daha yaxşı yemək və içki kimi “daha çox şey” üçün qeyri-müəyyən bir susuzluğun fərqindəsiniz. Bu susuzluq sizi artıq sizə yaxın olanlarla uyğunsuz edə bilər və istər iş yoldaşları, istər ailə üzvləri, istərsə də sevgililər olsun, daha dərin münasibətlərinizdə məyusluq yarada bilər. Ehtiyatlı olun ki, susuzluğunuz əlinizdə olanı itirməyinizə səbəb olmasın. 

İndi özünüzdən “canlı su” dedikdə nə nəzərdə tutulduğunu soruşmaq üçün yaxşı vaxtdır. Onun xüsusiyyətləri hansılardır? Dolça bürcünün təklifini təsvir etmək üçün “əbədi həyat”, “bahar”, “ruh” və “həqiqət” kimi sözlərdən istifadə edilmişdir. Onlar ağıllara “bolluq”, “məmnunluq”, “təravətləndirici” kimi xüsusiyyətləri gətirirlər. Bu, münasibətlərinizi dəyişdirə bilər ki, siz sadəcə “götürən” deyil, “verən”siniz. 

Ancaq hər şey susuzluğunuzu bilməkdən və sizi hərəkətə gətirən şey haqqında dürüst olmaqdan başlayır. Beləliklə, bu söhbətdəki qadından nümunə götürün və onun təklifi necə qəbul etdiyini öyrənə biləcəyinizi öyrənin. Yaşamağa dəyər bir həyat ürəyini yoxladıqca gəlir.

Dolça bürcünə və qədim Bürc Hekayəsi ilə daha dərindən

Dolça Bürcünün ilkin olaraq yalnız 21 Yanvar – 19 Fevral tarixləri arasında doğulanlar üçün sağlamlıq, sevgi və firavanlıq istiqamətində qərarlar verməsi nəzərdə tutulmamışdır. O, ulduzlara yerləşdirilmişdir ki, hamı bu həyatda daha çox şeyə susadığımızı xatırlasın. İşarə çoxdan ulduzlara yerləşdirilib Bakirə oğlu içimizdəki o susuzluğu yatıran gələcək. Qədim Bürc Hekayəsini əvvəlindən başlamaq üçün Qız bürcünə baxınBalıqlar Bürc hekayəsini davam etdirir. Dolça bürcünün yazılı mesajını anlamaq üçün “canlı suyu” daha yaxşı başa düşmək üçün baxın:

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *