Skip to content

Qədim Bürcdə Oğlaq

Bu günün ulduz falı ilə 22 dekabr – 20 yanvar tarixləri arasında anadan olsanız, Oğlaq bürcüsünüz. Astroloji bürcün bu müasir ulduz falı təfsirində siz Oğlaq bürcü üçün sevgi, uğurlar, zənginlik, sağlamlıq və şəxsiyyətinizə dair fikir tapmaq üçün bürcün tövsiyələrinə əməl edirsiniz.

Oğlaq, Balığın quyruğu ilə birləşmiş Keçinin ön hissəsinin təsvirini yaradır. Keçi-Balıq haradan gəldi?

Əvvəldən bu nə demək idi? 

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Qədim Bürcdə Oğlaq Böyük Hekayəni meydana gətirən on iki astroloji bürcün beşincisi idi. Gördük ilk dörd bürcün Böyük Xilaskarın şəxsiyyəti və Onun Düşmənilə ölümcül münaqişəsi ilə bağlı astroloji vahid olduğunu.

Oğlaq bizə təsir etdiyi üçün bu Xilaskarın işinə diqqət yetirən ikinci bölməyə başlayır. Bu bölmədə biz Xilaskarın Öz düşməni üzərində qələbəsinin nəticələrini – bizə xeyir-duaları görürük. Bu bölmə Keçi ilə açılır və Qoçla bağlanır (Qoç) və ortadakı iki İşarə balıqlara aiddir (Dolça & Balıqlar). O zaman Oğlaq həmişə Balığın quyruğuna bağlanmış Keçinin qabağı olub. 

Qədim Bürcdə Oğlaq bütün insanlar üçün idi, çünki o, hər kəsin faydalana biləcəyini qabaqcadan xəbər verirdi. Beləliklə, müasir ulduz falı mənasında Oğlaq olmasanız belə, Oğlaq bürcünün ulduzlarına daxil edilmiş qədim astrologiya hekayəsini başa düşməyə dəyər.

Astrologiyada Oğlaq bürcü

Oğlaq, balıq quyruğu ilə birləşmiş Keçi obrazını yaradan ulduz bürcüdür. Budur, Oğlaq bürcünü meydana gətirən ulduzlar xətlərlə bağlıdır. Bu şəkildə keçi balığına bənzər bir şey görə bilərsinizmi? Mən bacarmıram. Kimsə bu ulduzlardan birləşmiş keçi-balıq məxluqunu necə təsəvvür edə bilərdi? 

Oğlaq ulduz bürcü

Keçilər və balıqlar təbiətdə hətta uzaqdan əlaqəli deyillər. Amma bu işarə bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. Budur, Misirin Dendera məbədində 2000 ildən çox yaşı olan, qırmızı rənglə dövrələnmiş Keçi-Balıq Oğlaq təsviri ilə bürc.

Oğlaq ilə Dendera Bürc qırmızı dairəvi

Əvvəlki bürc bürclərində olduğu kimi, Keçi balığının Oğlaq təsviri bürcün özündən aydın görünmür. Ulduz bürcünün daxilində anadangəlmə deyil. Daha doğrusu, fikir Birləşmiş Keçi-Balıq ilk olaraq ulduzlardan başqa bir şeydən gəldi. Daha sonra ilk astroloqlar bu fikri ulduzların üzərinə ört-basdır etdilər ki, təkrarlanan bir işarə olsun. Bəs niyə? Qədimlər üçün bu nə demək idi?

Oğlaq Keçi-Balıq

Oğlaq şəkli Keçinin başını əydiyini, sağ ayağını bədənin altında qatladığını və sol ayağı ilə qalxa bilməyəcəyini göstərir. Deyəsən keçi ölür. Ancaq Balığın quyruğu elastik, əyilmiş və canlılıq və həyatla doludur.

Oğlaq Keçi ölür amma balıq quyruğu sağdır

Bəşər tarixinin əvvəlindən keçi (və qoyun) Allaha qurban kəsmək üçün qəbul edilən yol idi. Bunu bizə Tövrat deyir Həzrət HabilAdəm və Həvvanın oğlu, sürülərindən qurban kəsdi. Allah onun qurbanlarını qəbul etdi, Qabilin qurbanlarını qəbul etmədi. The İbrahim peyğəmbər bir qoç təqdim etdi (erkək keçi və ya qoyun) və Allah onunla fidyə verdi. Allah Musa peyğəmbərin qardaşı Hz. Haruna əmr etdi hər il iki keçi götürün. Biri qurban kəsildi və günah keçisi azadlığa çıxdı. Bunların hamısı bizə öyrədən əlamətlər idi ki, bizi bu bəladan qurtarmaq üçün başqa bir həyatın fidyəsinə ehtiyac var. Tərəzi balansı. İsa Məsih peyğəmbər, in çarmıxda onun qurbanı bizim üçün bu qurban olmaq üçün könüllü oldu.

Ölümdə əyilmiş Oğlaq keçisi, qədim insanlar üçün gələcək xilaskarın bu qurban olacağını vədini xatırlatmaq üçün əlamət idi. İsa Məsih (ə.s) bu əlamətin yerinə yetirilməsi idi.

Oğlaq Balığı

Bəs Oğlaq Balığının quyruğunun mənası nədir? Nüfuz etmək üçün başqa bir qədim mədəniyyətə – Çinlilərə nəzər salaq. Çin Yeni ili qeyd etmə yanvar/fevral aylarında (Oğlaq bürcü zamanı) baş verir və minlərlə il əvvələ gedib çıxan bir ənənədir. Bu festival Çinlilərin qapılarına asdıqları bəzəklərlə qeyd olunur. Bununla bağlı bəzi görüntüləri təqdim edirik.

Kart – Çin Yeni ili
Çin Yeni il bəzəkləri
Çin Yeni İli – Balıqlar

Bütün balıqları göstərdiyini görəcəksiniz. Yeni il təbrikində balıqlardan istifadə olunur, çünki qədim zamanlardan balıqlar həyatın, bolluğun və bolluğun simvolu olub.

Eyni şəkildə, qədim Bürcdə balıqlar qurban kəsilən canlı insanların – çoxluqların bolluğunu təmsil edirdi.

İsa Məsih (ə.s.) qurbanının çatacağı bir çox insan haqqında öyrətdiyi zaman eyni balıq təsvirindən istifadə etdi. O öyrətdi

Yenə Səmavi Padşahlıq dənizə atılan və hər cür balıq tutan bir tora bənzəyir. 48 Tor dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub yaxşılarını qablara yığdılar, pisləri isə kənara atdılar.

Matta 13: 47-48

İsa Məsih peyğəmbər şagirdlərinin gələcək işlərini izah edərkən dedi

İsa Qalileya gölünün sahilində gəzərkən suya tor atan iki qardaşı – Peter adlanan Şimonu və qardaşı Andreyi gördü. Bu adamlar balıqçı idi. 19 İsa onlara dedi: «Ardımca gəlin, Mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız». 

Matta 4: 18-19

Hər iki dəfə balıqların təsviri Cənnət Padşahlığının hədiyyəsini alacaq çoxlu sayda insanı təmsil edirdi. sən də niyə olmasın?

Yazılarda Oğlaq Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəlir və buna görə də xüsusi saatların işarələnməsi deməkdir. Peyğəmbər yazıları Oğlaq bürcü ‘horo’nu parlaq şəkildə qeyd edir. Çünki Oğlaq iki qatlıdır (Keçi və balıq), Oğlaq horo oxu da ikiqatdır: the saat qurban və saat çoxluqdan. Peyğəmbər saatların birincisini belə qeyd etmişdir.

14 Yemək vaxtı çatanda İsa həvarilərlə süfrəyə oturdu. 15 İsa onlara dedi: «Mən əzab çəkməzdən əvvəl bu Pasxa yeməyini sizinlə birgə yeməyi çox arzulayırdım. 16 Sizə bunu deyirəm: Pasxa Allahın Padşahlığında yerinə yetənədək Mən bir daha onu yeməyəcəyəm». … 20 Eləcə də axşam yeməyindən sonra kasanı götürüb dedi: «Sizin üçün axıdılan bu kasa Mənim qanımla bağladığım Yeni Əhddir. 

(Luka 22:14-16, 20)

Bu, Oğlaq keçisinin “saatıdır”. Bu saat qeyd olundu Pasxa çıxışı 1500 ildən çox əvvəl, qurbanın qanı qapılara çəkildiyi zaman ölüm keçsin. Çox saat İsa Məsih PBUH Pasxa bayramının tam mənasını açıqladı və onun qanının eyni şəkildə onlar və bizim üçün töküləcəyini söylədi. O, öləcək ki, biz də dirilək, Musa (ə) ilə Pasxa bayramı kimi… Oğlaq bürcü keçisi kimi. Bu saat sonrakılara aparır saat – həyatla çoxluq.

Mən gördüm ki, ağ bir bulud var və buludun üstündə bəşər oğluna bənzər Biri oturub. Onun başında qızıl tac və əlində iti oraq var idi. 15 Başqa bir mələk də məbəddən çıxıb buludun üstündə Oturana uca səslə dedi: «Orağını işə sal və biç. Çünki yer üzündəki əkin yetişdiyi üçün biçin zamanı gəldi». 16 Onda buludun üstündə Oturan Öz orağını yer üzünə saldı və yer üzü biçildi.

Vəhy 14: 14-16

Peyğəmbər yazısı belə deyir saat Oğlaq qurbanına qoşulanlar bu yaşın sonunda cənnətə biçində iştirak edəcəklər. İsa Məsihin məsəlindəki bu, balıqların torla gətirildiyi saatdır. Bu iki saat Keçi və balıq bir-birini tarazlayır və yerinə yetirir. Bu iki saat qədim astroloji ulduz falı ilə Oğlaq bürcünə işarə etdi.

Oğlaq Bürcünüz Oxuyursunuz

Siz və mən bu gün Oğlaq bürcü oxunu aşağıdakı təlimatla tətbiq edə bilərik. 

Oğlaq, həyatda göründüyündən daha çox şey olduğunu söyləyir. Əgər siz və ya mən kainatı idarə etsəydik, bəlkə də onun bütün xüsusiyyətləri açıq və aydın olardı. Amma bir həqiqəti qəbul etməlisən ki, nə sən, nə də mən rəhbər deyilik. Planetlərin hərəkətini idarə edən fiziki qanunlar olduğu kimi, sizi idarə edən mənəvi qanunlar da var. Mübarizəni davam etdirməkdən və ya onun ətrafından keçməyə çalışmaqdansa, bu reallığı qəbul etmək daha yaxşıdır. Əks təqdirdə, bu qanunlara qarşı çıxmaq fiziki qanunlara qarşı çıxmaq qədər ağrılı olduğunu görəcəksiniz. Şübhəsiz ki, siz əsas mənəvi horoslarla uyğunsuz olmaq istəmirsiniz.

Bəlkə də, bu ruhani qanunlarla uyğunlaşmağa başlamaq üçün yaxşı yer, əvvəlcə hər şeyi anlamağa çalışmaq əvəzinə, sadəcə təşəkkür və minnətdarlıq ifadə etməkdir. Axı, sizin adınıza öz qanının bir hissəsini tökəcək şəkildə sizi axtaran biri varsa – niyə “sağ ol” deməyə çalışmayın. Minnətdar olmaq istənilən münasibətdə bir çox sualı həll edə bilən bir xüsusiyyətdir. Təşəkkür hər zaman və istənilən gün birbaşa ürəyinizdən edilə bilər. Ola bilsin ki, bütün başsındıran parçalar həyatınızı mənalandırmaq üçün bir araya gəlsin. Cəsarətli olun, yeni istiqamət götürün və Oğlaq bürcünə “sağ ol” deyin.

Daha sonra Bürcdə və daha dərin Oğlaqda

Oğlaq Keçisində ölüm qurbanı təsvir edilmişdir. Oğlaq balığında qurbanın həyat verən çoxlu xalqlarımız var. Suda yaşadıqları üçün Oğlaq balıqları da bizi qədim Bürc hekayəsinin növbəti fəslinə hazırlayır – Dolça – Canlı sudan çaylar gətirən Adam. Bürc hekayəsinin əvvəlindən başlamaq üçün baxın Qız.

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Oğlaq bürcünə uyğun gələn Yazılı Hekayədə daha dərinə getmək üçün baxın:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *