Skip to content

Qədim Bürcdə Tərəzi

Tərəzi ikinci Bürc bürcüdür və “çəki tərəzisi” deməkdir. Bu günün ulduz falı ilə 24 sentyabr – 23 oktyabr tarixləri arasında anadan olsanız, Tərəzisiniz. Bu günün ulduz falı, on iki Bürc işarəsi ilə bağlı doğum tarixinizlə müəyyən edilmiş sərvət və xeyir-dualarınızı istiqamətləndirir və şəxsiyyətiniz haqqında məlumat verir. Müasir astrologiya bizi əsl sevgiyə (sevgi ulduz falı) və ya münasibətlərdə, sağlamlıqda və sərvətdə uğurlar və müvəffəqiyyətə doğru qərarlar qəbul etmək üçün ulduz falından istifadə edir. Bəs bu onun ilkin mənası idimi?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Tərəzi bürcü

Tərəzi ulduzu şəkli. Siz balanslaşdırıcı tərəzi görə bilirsinizmi?

Tərəzi tərəzi və ya tarazlıq əmələ gətirən ulduzlardan ibarət bürcdür. Budur Tərəzi ulduzlarının şəkli. Ulduzların bu fotosunda “çəki tərəzisini” görə bilərsinizmi? Yox. 

Ulduzları xətlərlə birləşdirən Tərəzi Bürcləri

Əslində, “Tərəzi”dəki ulduzları xətlərlə birləşdirsək belə, tərəzi görmək hələ də çətindir. Lakin tərəzilərin bu əlaməti bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. 

Budur, Misirin Dendera məbədində 2000 ildən çox yaşı olan, Tərəzi tərəzi qırmızı rənglə dövrələnmiş bürcün şəkli.

Tərəzi ilə Dendera Bürc dairəvi

Aşağıdakı National Geographic zodiac posteri Cənub yarımkürəsində göründüyü kimi Tərəzi göstərir. Üçbucaq heç də tərəziyə bənzəmir.

Bürc bürclərinin National Geographic posteri. Tərəzi qırmızı ilə dairəvi şəkildə çəkilmişdir

Deməli, bu o deməkdir ki, səmavi tərəzilərin ağırlığında olan Tərəzi bürcü ulduzların özlərindən yaradılmayıb. Daha doğrusu, fikir tərəzilər birinci yerə çıxdı. Daha sonra ilk astroloqlar bu fikri yaddaşa kömək üçün təkrarlanan işarə kimi ulduzların üzərinə qoydular. Qədimlər övladlarına Tərəzi bürcünü göstərə və onlara tərəzi ilə bağlı hekayəni danışa bilərdilər. Bu, onun ilk astroloji məqsədi idi.

Bürclərin Müəllifi

Bürc bürcləri birlikdə bir Hekayə təşkil edir – ulduzlarda yazılmışdır. Bəs bu hekayəni kim yazıb? Əl-Furqan bizə deyir ki, səmada ulduzlar dəstəsini Allah özü yaratmışdır.

 Səmada bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay ya­ra­dan Allah ən Əzəmətli, xeyiri və bərəkəti bol olandır.

(Furqan, 25:61)

Musanın Tövratından əvvəl yazılmış İncilin ən qədim kitabı idi . Əyyub həmçinin bürcləri xatırlayaraq onları Allahın yaratdığını təsdiqləyir:

Odur Böyük Ayı, Orion, Ülkər bürclərini,Cənub bürclərini yaradan.

(İş 9: 9)

Beləliklə, Bürcün on iki əlaməti Yaradanın verdiyi Hekayəni təşkil edir. Bu Hekayə Onun və Onun Rəqibi arasındakı Kosmik mübarizənin hekayəsidir. Qız bürcü Hekayənin ilk bölümüdür – Bakirə Qadının gələn Toxumu – bütün xalqların görməsi üçün gecə səmasında yazılmışdır. 

Qədim Bürcün Tərəzi Fəsli

Bu hekayəmizin ikinci fəslidir. Tərəzi bütün xalqlar üçün gecə səmasında başqa bir işarə çəkdi. Biz onda Allahın ədalət nişanəsini görürük. Səmavi Tərəzi salehliyi, ədaləti, nizam-intizamı, hökuməti və Onun Padşahlığının idarəçiliyinin təsisatlarını təsvir edir. Beləliklə, Tərəzi bürcündə biz əbədi ədalət, günahlarımızın cəzalarının çəkisi və satınalmanın qiyməti ilə üz-üzə gəlirik. Əl Qariah surəsi, səmavi ölçü ilə ölçülən yaxşı əməllərin tərəzisindən bəhs edərkən eyni hökmü verir. 

 Kimin tərəziləri yüngül gə­lərsə,
 məskəni Haviyə olacaq­.

Əl-Qariah 101:8-9

Təəssüf ki, hökm bizim üçün əlverişli deyil. Ən parlaq ulduz tərəzinin yuxarı qolundadır – yaxşı əməllərimizin tarazlığının yüngül olduğu göstərilir. Əl Qariya xəbərdarlıq etdi.  

Zəburda Tərəzi

Zəbur da eyni hökmü deyir.

Bəşər övladları yalnız bir nəfəsdir –
İnsan övladları fanidir.
Tərəzinin gözündə çəkərkən hamısı yuxarı qalxır,
Çəkisi bir nəfəsdən yüngül gəlir.

(Məzmur 62: 9)

Tərəzi bürcünün astroloji işarəsi bizə əməl tarazlığının qeyri-kafi olduğunu xatırlatmaq üçün verilmişdir. Allahın Padşahlığının ədalətində bizim hamımızın yaxşı əməllərimizin yalnız bir nəfəs ağırlığında olan tarazlığı var – əskik və qeyri-kafi. 

Amma ümidsiz deyilik. Borc ödənişləri və öhdəliklər məsələsində olduğu kimi, bizim ləyaqətsizliyimizi ödəyə biləcək bir qiymət var. Ancaq bunu ödəmək asan qiymət deyil. Zəbur bəyan edir

Çünki insanın canının haqqı çox dəyərlidir,
Ən üstün qiymətlər ona kifayət etmir ki,

(Məzmur 49: 8)

Kimi Peyğəmbər Əyyub borcunu cənnət qarşısında balanslaşdıracaq xilaskarını tanıdı, buna görə də Bürc işarələri bizə ehtiyacımızda bizə kömək edə biləcək eyni xilaskarı necə tanıya biləcəyimizi göstərir. 

Qədim Bürcdən Tərəzi Bürcünüz

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəldiyindən və peyğəmbərlik yazıları bizim üçün vacib saatları qeyd etdiyindən, onların Tərəzi “saatını” qeyd edə bilərik. Tərəzi horo bu yazılardan oxumaq:

Lakin vaxt tamam olanda Allah qadından, Qanun altında doğulan Öz Oğlunu göndərdi ki, 5 Qanun altında olanları satın alsın və biz övladlığa götürülək.

QALATİYALILARA 4: 4-5

İncil “müəyyən edilmiş vaxt tam yetişdi” ifadəsi ilə bizim oxumağımız üçün xüsusi bir “horoya” işarə edir. Bu saat sizin doğulduğunuz saata deyil, zamanın əvvəlinə təyin edilmiş saata əsaslanır. İsa Məsihin “qadından doğulduğunu” ifadə edərək, buna işarə edir Qız və onun Toxumu

Necə gəldi?

O, “qanun altında” gəldi. Tərəzi bürcünün tərəzisinin altına düşdü. 

Niyə gəldi? 

O, “qanun altında olan” bizləri – Tərəzi tərəzisini “kötürməyə” gəldi. Əməllərimizin miqyasını çox yüngül hesab edənlər, geri qaytara bilər. Bunun ardınca “övladlığa götürmə” vədi gəlir.

Tərəzi Bürcləriniz Oxuyursunuz

Siz və mən bu gün Tərəzi bürcünün oxunuşunu aşağıdakı təlimatla tətbiq edə bilərik. 

Tərəzi bizə xatırladır ki, var-dövlət arxasınca getməyiniz asanlıqla xəsisliyə çevrilə bilər, münasibətlərə can atmağınız tez başqaları ilə birdəfəlik davranmağınıza səbəb ola bilər, xoşbəxtlik axtararkən insanları tapdalama ehtimalınız var. Tərəzi bu cür xüsusiyyətlərin salehlik tərəzisinə uyğun gəlmədiyini söyləyir. İndi həyatda nə etdiyinizi düşünün. Ehtiyatlı olun, çünki Tərəzi və Kitablar bizi xəbərdar edir ki, Allah hər bir əməli, o cümlədən hər bir gizli şeyi cəzalandıracaq. 

Əgər o gün əməlləriniz çox yüngül olarsa, sizə Xilaskar lazımdır. İndi bütün seçimlərinizi araşdırın, lakin unutmayın ki, Qız Bürcünün Toxumu gəlib ki, O, sizi geri qaytarsın. Həyatınızdakı doğru və yanlışı hiss etmək üçün Allahın verdiyi xüsusiyyətinizdən istifadə edin. Tərəzi bürcünün oxunuşunda ‘övladlığa götürmə’ nə demək olduğu bu nöqtədə aydın olmaya bilər, ancaq gündəlik soruşmağa, döyməyə və axtarmağa davam etsəniz, O sizə yol göstərəcək. Bu, həftənin istənilən vaxtında, istənilən vaxt edilə bilər.

Tərəzi və Əqrəb

Tərəzi bürcünün şəkli bəşər tarixinin başlanğıcından bəri dəyişdi. Tərəzi bürcündə olan ulduzlara verilən ilk astroloji şəkillərdə və adlarda biz Əqrəbin pəncələrinin Tərəzi bürcünə çatdığını görürük. Ən parlaq ulduz Zubeneschamali, ərəbcə ifadədən gəlir əl-zuban əl-şamaliyyə, bu “şimal pəncəsi” deməkdir. Tərəzi bürcünün ikinci ən parlaq ulduzu Zubenelgenubi ərəbcə ifadədən götürülüb əl-zuban əl-cənubi, bu “cənub pəncəsi” deməkdir. Əqrəbin iki pəncəsi Tərəzi bürcündə tutur. Bu, bu iki rəqib arasında gedən böyük mübarizəni ortaya qoyur. Bu mübarizənin necə cərəyan edəcəyini bundan sonra araşdıracağıq Əqrəb. Bürc hekayəsini əvvəldən başa düşmək üçün baxın Qız bürcü.

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Tərəzi bürcünün yazılı hekayəsində daha dərinə getmək üçün:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *