Skip to content

Qədim Bürcdə Balıqlar

Balıqlar Bürcün yeddinci bürcüdür və Bürc vahidində bizim üçün Gələn Birinin qələbəsinin nəticələrini açıqlayır. Balıqlar uzun bir zolaqla bir-birinə bağlanmış iki balıq obrazını yaradır. Bu günün ulduz falı ilə 20 fevral – 20 mart tarixləri arasında anadan olsanız, Balıq bürcüsünüz. Qədim bürcün bu müasir astrologiya ulduz falı oxunuşunda siz Balıqlar üçün sevgi, uğurlar, zənginlik, sağlamlıq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir tapmaq üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Bəs bu, qədimlər üçün nə demək idi?

Nə üçün Balıqlar qədim zamanlardan bəri uzun bir zolaqla bağlanmış iki balığı təsvir edir?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

In Qız gördük ki, Quran və İncildə Allahın Özü bürcləri bəşəriyyətin başlanğıcına qədər uzanan əlamətlər kimi yaratdığını bildirir. Ulduzların bu qədim astrologiyasında hər fəsil bütün insanlar üçün idi. Beləliklə, müasir ulduz falı mənasında “Balıq” deyilsinizsə belə, Balıqlar ulduzlarının qədim hekayəsini bilməyə dəyər.

Ulduzlarda Balıqlar Bürcləri

Budur Balıq bürcünü formalaşdıran ulduzlar. Bu fotoşəkildə uzun bir dəstə tərəfindən bir yerdə tutulan iki balığa bənzər bir şey görə bilərsinizmi?  

Balıqları təşkil edən Ulduzların fotoşəkili

Hətta “Balıqlar”dakı ulduzları xətlərlə birləşdirmək də balıqları aydın göstərmir. Erkən astroloqlar necə bu ulduzlardan iki balıq tapdılar? 

Xətlərlə bağlı ulduzlarla Balıq bürcü

Amma bu işarə bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. Budur, Misirin Dendera məbədindəki, 2000 ildən çox yaşı olan, qırmızı rəngdə dairəvi iki Balıq balığının təsviri olan bürc. Qrupun onları bir-birinə bağladığını yan tərəfdəki eskizdə də görə bilərsiniz.

Balıqlar ilə Denderah Qədim Misir Bürc dövrə

Aşağıda astrologiyanın bildiyimiz qədər istifadə etdiyi Balıqların ənənəvi şəklidir.

Astroloji Balıqlar Şəkili

İki balığın mənası nədir?

Və bant onların iki quyruğu bərkidilmiş?

Sizin və mənim üçün nə əhəmiyyəti var?

Balıqların orijinal mənası

içində gördük Oğlaq balıq quyruğunun keçinin ölən başından can aldığını. Dolça Balığa tökülən suyu göstərdi – Piskis Austrinus. Balıq Canlı Suyu alacaq çoxluqları təmsil edirdi. Bu, hələ eramızdan əvvəl nəzərdə tutulmuşdu İbrahim peyğəmbər Allah ona söz verdiyi zaman

Yer üzünün bütün tayfaları sənin vasitənlə xeyir-dua alacaq

YARADILIŞ 12: 3

Dünyanın bütün millətləri sənin nəslinin vasitəsilə xeyir-dua alacaq, çünki sən Mənim sözümə qulaq asdın

YARADILIŞ  22: 18

Bu çoxluqlar vasitəsilə satın alındı Gələn qulluqçu iki qrupa bölünür

O deyir:
«Yaqub qəbilələrinin bərpası,
İsrailin sağ qalanlarının geri qayıtması üçün
Qulum olmağın kifayət deyil.
Səni millətlərə nur edəcəyəm ki,
Xilasım dünyanın ən uzaq yerlərinə yayılsın».

YEŞAYA 49: 6

Burada peyğəmbər “Yəqub qəbilələri” ilə yanaşı “başqa millətlərdən” də danışdı. Bunlar Balıqların iki balığıdır. İsa Məsih PHUH şagirdlərini çağıranda onlara dedi

İsa onlara dedi: «Ardımca gəlin, Mən sizi elə balıqçı edəcəyəm ki, insan tutacaqsınız».

Matta 4: 19

İsa əl Məsihin ilk ardıcılları ona aid olduqlarını göstərmək üçün balıq simvolundan istifadə etdilər. Qədim katakombalardan fotoları təqdim edirik.

Qədim məzarın üzərində yunan hərfləri olan balıq simvolu
Qədim Roma məzarlarında balıq simvolu
Qayaya həkk olunmuş iki balıq

Balıqların iki balığı, Yaqubun qəbilələri və İsa Məsihin ardınca gələn digər millətlərin tayfaları onun tərəfindən onlara bərabər həyat verilmişdir. Qrup da onları bərabər şəkildə əsarətdə saxlayır.

Qrup – Passing Bondage

Balıqların iki balığı, yeni mənəvi həyat verilsə də, bürc tərəfindən bir-birinə bağlıdır The Band. Qrup iki balığı əsir saxlayır. Ancaq Qoç Qoçunun dırnaqlarının qrupa doğru gəldiyini görürük. Balıqların Qoç tərəfindən azad ediləcəyi gündən bəhs edir.

Bürcdə Qoç ilə Balıqlar. Qoçun dırnaqları Qrupu qırmağa gəlir

Bu gün İsa əl Məsihin bütün davamçılarının təcrübəsidir. İncil bizim indiki əzab, tənəzzül və ölüm əsarətimizi təsvir edir – lakin bu əsarətdən azad olmaq gününü səbirsizliklə gözləyirik (qrup tərəfindən Balıq bürcündə təmsil olunur).

İndi əsarət və inilti

Belə düşünürəm ki, çəkdiyimiz indiki əzablar bizə zahir olacaq izzətlə heç müqayisəyə gəlməz. 19 Yaradılış Allahın oğullarının zahir olmasını böyük həsrətlə gözləyir. 20 Çünki yaradılış öz iradəsi ilə deyil, onu Təslim Edənin iradəsi ilə puçluğa təslim edildi. Amma ümidvardır ki, 21 yaradılış özü də çürüməyə əsir olmaqdan xilas olub, Allah övladlarının izzətli azadlığına qovuşacaq. 22 Çünki bilirik ki, bütün yaradılış indiyəcən birlikdə inildəyib doğuş ağrısı çəkir. 23 Ancaq təkcə yaradılış yox, Ruhun nübarını alan biz özümüz də övladlığa qəbul olunmağımızı, yəni bədənimizin satın alınmasını gözləyərək içimizdə inildəyirik. 24 Çünki biz ümidlə xilas olduq. Amma gözə görünən ümid ümid deyil. Axı kim gördüyü şeyə ümid edər? 25 Amma görmədiyimiz şeyə ümid edəndə onu səbirlə gözləyirik. 

ROMALILARA  8: 18-25

Qurtuluş gəlir…

Bədənimizin ölümdən xilas olmasını gözləyirik. Daha ətraflı izah etdiyi kimi

50 Ey qardaşlar, bunu demək istəyirəm ki, ət və qan Allahın Padşahlığını irs olaraq ala bilməz, eləcə də çürüyən bədən çürüməzliyi irs olaraq almaz. 51 Baxın sizə bir sirr açmaq istəyirəm: hamımız vəfat etməyəcəyik, 52 amma son şeypur çalınanda bir andaca, bir göz qırpımındaca hamımız dəyişiləcəyik. Çünki şeypur çalınacaq, ölülər çürüməzliklə diriləcək, bizsə dəyişiləcəyik. 53 Çünki bu çürüyən bədən çürüməzliyə, bu ölümə düçar olan bədən ölməzliyə bürünməlidir. 54 Çürüyən bədən çürüməzliyə və ölümə düçar olan bədən ölməzliyə büründükdə

«Ölüm yox edildi,
Onun üzərində qələbə çalındı!»
deyə yazılmış söz yerinə yetəcək.

55 «Ey ölüm, qələbən hanı?
Ey ölüm, neştərin hanı?»
56 Ölümün neştəri günahdır, günah isə gücünü Qanundan alır. 57 Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə bizə qələbə bəxş edən Allaha şükür olsun!

1 Korinflilərə 15: 50-57

Balıqlar bürcündə olan qrup bizim bugünkü vəziyyətimizi təsvir edir. Amma səbirsizliklə gözləyirik Qoçun gəlişi bizi azad etmək üçün. Bu əsarətdən ölümə qədər azadlıq hamıya təqdim olunur. Orijinal bürcdə Balıqlar, doğum tarixinizə əsaslanaraq, gündəlik qərarlarınızı xoşbəxtlik, sevgi və daha yaxşı sağlamlıq üçün istiqamətləndirmədi. Onun əlaməti bəyan etdi ki, təkcə İsa Məsihin qələbəsi bizə bəxş etməyəcək Living Water, həm də bir gün bizi indi əsir saxlayan çürümə, bəla və ölüm əsarətindən azad edəcəyini.

Müqəddəs Yazılarda Balıqlar Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəldiyindən və peyğəmbərlik yazıları bizim üçün vacib saatları qeyd etdiyindən, onların Balıq bürcü “saatını” qeyd edirik. Suda canlı, lakin yenə də lentlərlə bağlanmış balıqlar Balıqları işarələyir horo oxumaq. Əsl həyat ancaq tam azadlığı gözləyir. 

Sizi sinaqoqlardan qovacaqlar. Hətta o zaman gəlir ki, sizi öldürən hər kəs Allaha xidmət etdiyini zənn edəcək. 3 Onlar bunları edəcəklər, çünki nə Atanı, nə də Məni tanıdılar. 4 İndi bu şeyləri sizə bildirdim ki, vaxtı gələndə sizə söylədiyimi yada salasınız.

YƏHYA 16: 2-4

Sizi sinaqoqlara, başçıların və hökmdarların qarşısına gətirəndə özünüzü necə müdafiə edəcəyiniz və yaxud nə deyəcəyiniz barədə qayğı çəkməyin. 12 Müqəddəs Ruh sizə o anda nə deməli olduğunuzu öyrədəcək».

LUKA 12: 11-12

Dolça bürcündə, həm də Balıqlar saatında yaşayırıq.  Dolça balıqlara həyat gətirmək üçün suyu (Allahın Ruhunu) gətirdi. Ancaq biz yalnız Zodiac Story və finalın ortasındayıq Oxatan qələbə hələ gələcəkdədir. İndi biz çətinlik, sıxıntı, təqib və fiziki ölümlə üz-üzəyik bu saatİsa Məsihin bizə xəbərdarlıq etdiyi kimi. Balıqları tutan lentlər realdır. Ancaq qruplar tərəfindən tutulsaq da, hələ də həyatımız var. Müqəddəs Ruh bizi yaşayır, öyrədir və bizə rəhbərlik edir – hətta ölümlə belə. Balıqlar saatına xoş gəlmisiniz.

Qədim Bürcdən Balıq Bürcləriniz Oxuyur

Siz və mən bu gün Balıq bürcü oxunu aşağıdakılarla tətbiq edə bilərik. 

Balıq bürcü krallığa girmək üçün bir çox çətinliklərdən keçməli olduğunuzu bəyan edir. Əslində o Padşahlığa səyahətinizin bəzi ümumi xüsusiyyətləri çətinliklər, çətinliklər, sıxıntılar və hətta ölümdür. Bunun sizi aşağı salmasına imkan verməyin. Bu, əslində sizin xeyrinizədir, çünki sizdə üç xüsusiyyəti inkişaf etdirə bilər: iman, ümid və sevgi. Balıq bürcləri bunu sizdə edə bilər – əgər ruhdan düşməsəniz. Zahirən boşa getsən də, daxilən gündən-günə yenilənirsən. Bu ona görədir ki, sizdə Ruhun ilk meyvələri var. Beləliklə, bədəninizin xilasını səbirsizliklə gözləyərkən daxilən inildədiyiniz halda belə, bilin ki, bu real problemlər sizi Padşah və Onun Padşahlığı ilə uyğunlaşdırırsa, sizin xeyrinizə işləyir.

Özünüzü bu Həqiqətlə davam etdirin: Böyük mərhəməti ilə Padşah İsa Məsihin ölülər arasından dirilməsi vasitəsilə sizə canlı bir ümid və heç vaxt məhv olmayan, korlanmayan və solmayan bir mirasa yeni doğuldu. Bu miras, axır zamanda aşkara çıxmağa hazır olan xilasın gəlişinə qədər imanla Allahın qüdrəti ilə qorunan sizin üçün göydə saxlanılır. Bütün bunlara görə siz çox sevinirsiniz, baxmayaraq ki, indi bir müddət hər cür sınaqlarda kədərlənməli ola bilərsiniz. Bunlar ona görə gəldi ki, imanınızın sübut edilmiş həqiqiliyi – odla təmizlənsə də məhv olan qızıldan daha dəyərli – Padşah zühur edəndə həmd, izzət və izzətlə nəticələnsin.

Balıqlara daha dərindən və Qədim Bürc Hekayəsi vasitəsilə

Qədim Bürc hekayəsinin başlanğıcı ilə başlayır Qız. Qədim Bürc Hekayəsinə davam etmək üçün baxın Qoç.

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Balıqlara uyğun gələn digər yazılar:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *