Skip to content

Qədim Bürcdə Əqrəb

Əqrəb Bürcün üçüncü bürcüdür və zəhərli əqrəbin obrazıdır. Əqrəb də kiçik bürclərlə (Decans) əlaqə qurur. OphiucusSerpens və Corona Borealis. Bu günün ulduz falı ilə 24 oktyabr – 22 noyabr tarixləri arasında anadan olsanız, Əqrəbsiniz. Bürcün bu müasir ulduz falı oxunuşunda siz Əqrəb üçün sevgi, uğurlar, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Bəs qədimlər onu əvvəldən belə oxuyublarmı? 

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Əqrəb harada yaranıb?

Budur Əqrəb bürcünü meydana gətirən ulduzların şəkli. Ulduzların bu fotosunda əqrəb görə bilərsinizmi? Sizə çoxlu təxəyyül lazımdır! 

Əqrəb ulduzlarının şəkli. Əqrəbi görürsən?

“Əqrəb”dəki ulduzları xətlərlə birləşdirsək belə, əqrəbi görmək hələ də çətindir. Amma bu işarə bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. 

Xətlərlə bağlanmış Əqrəb bürcü. Qaldırılmış quyruq aydındır. Bəs siz onun qarmaq deyil, əqrəb olduğunu necə bilirsiniz?

Budur, Misirin Dendera məbədindəki 2000 ildən çox yaşı olan, qırmızı rəngdə dairəvi şəkildə bu bürcdəki əqrəbin təsviri ilə bürc.

Qədim Misir Dendera Bürcündəki Əqrəb

Bürcün National Geographic posterində Əqrəbin Cənub Yarımkürəsində göründüyü kimi göstərilir. National Geographic Əqrəbi meydana gətirən ulduzları xətlərlə birləşdirsə də, bu ulduz bürcündə əqrəbi “görmək” hələ də çətindir.

Əqrəb bürcü National Geographic Zodiac Posterində təsvir edilmişdir

Digər bürclərdə olduğu kimi, vurmağa hazır olan Əqrəb bürcü də ulduzların özlərindən yaradılmamışdır. Daha doğrusu, fikir çarpan əqrəb birinci gəldi. Daha sonra ilk astroloqlar bu fikri ulduzların üzərinə ört-basdır etdilər ki, təkrarlanan bir işarə olsun. Qədimlər övladlarına Əqrəbi işarə edib onunla əlaqəli hekayəni danışa bilərdilər.

Qədim Bürc Hekayəsi

Beləliklə, Bürc bürcləri birlikdə bir Hekayə təşkil edir – ulduzlarla yazılmış astroloji hekayə. Əqrəb bürcü on ikinin üçüncü fəslidir. içində gördük Qız həm Quran, həm də İncil deyir ki, Allah bürcləri yaratmışdır. Beləliklə, Hekayə Onundur və bəşər tarixinin əvvəlində verilmişdir. Məhz bu Astrologiya hekayəsidir ki, ilk insanlar indi Bürc kimi bildiyimiz şeydə oxuyurlar.

Beləliklə, orijinal bürc, doğulduğunuz tarixə və planetlərin hərəkətinə əsaslanaraq, gündəlik qərarlarınızı uğurlar, sağlamlıq, sevgi və sərvətə yönəltmək üçün bir ulduz falı deyildi. Bu, Allahın bizə düz yolu göstərmək üçün bələdçisi idi və hər gecə insanlar tərəfindən görülüb xatırlanması üçün Bürc bürcləri ilə qeyd edildi. Hekayə ilə başladı Bakirə toxumunun vədi Qız bürcündə. ilə davam etdi Tərəzi bürcünün tərəziləri, bizim əməllər balansımızın Səmavi Padşahlıq üçün çox yüngül olduğunu bəyan etdi. Yüngül əməllərimizin əvəzini ödəmək üçün qiymət verilməlidir. 

Qədim Bürc Hekayəsində Əqrəb

Bəs bu ödənişi kim tələb edir? Əqrəb bizə göstərir və səmavi qarşıdurmanı ortaya qoyur Qız Bürcünün Toxumu və əqrəb. Bu münaqişəni başa düşmək üçün Əqrəbi onun Dekanı ilə birlikdə görməliyik (onu müşayiət edən bir bürc). Ophiuchus.

Əqrəb və Ophiuchus bürcləri. Musa və Geologiyanın 1886-cı il nəşrindən (Samuel Kinns, London).

Bürc nəhəng bir əqrəbin (Əqrəbin) qüdrətli bir adamı (Ophiuchus) dabanından sancmağa çalışdığını, Ophiuchus isə əqrəbi tapdaladığını və eyni zamanda qıvrılmış ilanla güləşdiyini təsvir edir. Bu nəhəng əqrəb hirslə quyruğunu qaldırıb, adamın ayağını vurmağa hazırdır. Bu işarə bizə bu münaqişənin ölümə qədər olduğunu bildirir. Əqrəbdə biz fidyə almaq üçün ödənişin xarakterini öyrənməyə başlayırıq Tərəzi, ədalət tərəzisi. Əqrəb və İlan (İlanlar) eyni düşmənin – Şeytanın iki obrazıdır.

Ulduzlardakı bu bürc bir olaraq verilən vədi təkrarlayır Həzrət Adəmə imza at Cənnət bağında və Tövratda yazılmışdır ki, Rəbbin şeytana (ilan şəklində olan) xəbəri Qız Bürcünün Toxumu

 “… Bu övlad sənin başından vuracaq,Sən də onu dabanından sancacaqsan”

(Yaradılış 3: 15)

İsa Məsih peyğəmbər olanda əqrəb dabanına dəydi çarmıxa çəkildi, ancaq peyğəmbər əqrəb ölümcül məğlubiyyətə uğradı üç gün sonra ölümdən dirildi. Əqrəb, Ofiuk və İlan bürcləri bunu çox əvvəllər, onları göylərdə yerləşdirən Allah vasitəsilə xəbər vermişdilər. 

Əqrəblə qarşıdurma başqalarının yaddaşında qalıb

Bağda başlayan və çarmıxda kulminasiya nöqtəsinə çatan bu vəd edilmiş münaqişə bir çox qədim mədəniyyətlərin yaddaşında qaldı.

2200-cü ildə Britaniya Muzeyində Adəm və Həvvanın şirnikləndirilməsini göstərən Babil möhürü
Qədim Misirin Ölülər Kitabında ilan başında əzilir

Bu iki görüntü həm qədim misirlilərin, həm də babillilərin Cənnətdə Adəm və Həvvanı necə xatırladıqlarını, həmçinin ilanın başının əzilməsi vədini göstərir. Qədim yunanlar bunu Əqrəb vasitəsilə xatırlayırdılar.

…ulduzlu Ophiuchusun özünü izləyə bilərsiniz: başının altında o qədər parlaq şəkildə parıldayan çiyinləri görünür. … onun əlləri … möhkəm yapışdı SerpentOphiuchus’un belini əhatə edən, lakin o, hər iki ayağını möhkəm tutaraq, nəhəng bir canavarı, hətta Əqrəb, gözü və sinəsi üstə dik duran.

Aratus eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış Yunan şairindən Çıxışdan sitat gətirir

Corona Borealisdəki Serpens və Tac

Əqrəb ilə əlaqəli üçüncü Dekandır Corona Borealis – Ophiuchus və Serpens üzərində qoyulmuş tac. Birlikdə göstərilən üç Əqrəb dekanının tipik astroloji görüntüsünü nəzərdən keçirin.

Ophiuchus və Serpens Corona Borealisə baxır – Tac

Həm Ofiuk, həm də Serpenlər Taca baxırlar – bürc kimi tanınan Corona Borealis. Əslində, bu ikisi bu Tac üçün mübarizə aparır və Serpensin Corona Borealis-i tutmağa çalışdığını görə bilərik.

İlan (İlanlar) bürcü yaxından – Taca çatır – Corona Borealis

Serpens Tacı ələ keçirməyə çalışır. Bu, ikisi arasındakı münaqişənin xarakterini göstərir. Bu, təkcə ölüm-qalım münaqişəsi deyil, həm də hakimiyyət və hökmranlıq uğrunda mübarizədir. Serpent və Ofiuk Taca kimin sahib olacağını müəyyən etmək üçün döyüşür.

Əqrəbin Hekayəsi – sizin və mənim üçün

Əqrəb təkcə 24 oktyabr-22 noyabr tarixləri arasında doğulanlar üçün deyil, bütün insanlar üçün bir mesaj təsvir edir. Əqrəb daha çox var-dövlətə və ya sevgiyə istiqamət vermir, lakin qədim zamanlardan bəri ulduzlardan təsvir edilmişdir ki, Yaradanımızın nə qədər böyük səylər göstərəcəyini bilək. Bizi ölümə qədər böyük mübarizə və qalib üçün hökmranlıq hüququ tələb edən yüngül əməllərimizdən qurtarmaq üçün gedin. ‘Hökmdar’ əslində “Masih” sözünün mənası.

Yazılarda Əqrəb Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəldiyindən və Peyğəmbər yazıları bizim üçün vacib saatları qeyd etdiyindən, onların Əqrəb “saatını” qeyd edə bilərik. Əqrəb horo is

31 İndi isə bu dünyaya hökm veriləcək və bu dünyanın hökmdarı bayıra atılacaq. 32 Mən yerdən yuxarı qaldırılsam, bütün insanları Özümə cəzb edəcəyəm». 33 İsa bu sözü söyləməklə necə bir ölümlə öləcəyinə işarə etdi.

…Ancaq dünya bilməlidir ki, Mən Atanı sevirəm və Ata Mənə nə əmr etdisə, ona əməl edirəm. İndi isə qalxın buradan gedək.

YƏHYA 12:31-33, 14:30

Peyğəmbər “İndi saatdır” deyərək bizim üçün “horonu” qeyd edir. Əqrəb kimin idarə edəcəyi ilə bağlı münaqişədən bəhs edir. Beləliklə, İsa Məsih Şeytanı “bu dünyanın hökmdarı” adlandırır saat münaqişədə onunla görüşməyə gəlirdi. Əməl tərəzimiz yüngül olduğu üçün şeytan hamımızı ələ keçirdi. Amma İsa əl Məsih əminliklə dedi ki, o, “mənim üzərimdə heç bir hakimliyə malik deyil”, yəni günahın və ölümün qüdrətinin onun üzərində heç bir təsiri yoxdur. Bu horo bu iki düşmən bir-biri ilə qarşılaşdıqda bu ifadəni sınayacaqdı.

Qədim Bürcdən Bürclər Oxumağınız

Beləliklə, siz və mən bu gün Əqrəb bürcü oxunu aşağıdakı təlimatla tətbiq edə bilərik. 

Əqrəb bizə deyir ki, kiməsə xidmət etməlisən. Kiminsə ürəyinin tacına iddiası var. Qəlbinizin tacına son iddiası olan bir sevgiliniz, həyat yoldaşınız və ya əlaqəniz deyil. Bu ya “bu dünyanın şahzadəsi”, ya da “masih” – Allahın Padşahlığını idarə edəcək. İndi tacınızın kimin olduğunu nəzərə alın. Öz həyatını xilas etmək üçün yaşayırsansa, tacını ‘dünyanın şahzadəsinə’ verdin və canını itirəcəksən. Əqrəbin xüsusiyyətləri öldürmək, oğurlamaq və məhv etmək olduğundan, tacınız varsa, sizə uyğun gəlmir.

Yəhya peyğəmbərin bu qədər aydın şəkildə öyrətdiyi kimi ‘tövbə etməyə’ ehtiyacınız olub olmadığını görmək üçün özünüzü yoxlayın. Bunun nə demək olduğunu daha yaxşı başa düşmək üçün yaxşı nümunələr tapa bilərsiniz. Nəticəni planetlər deyil, ürəyiniz müəyyən edəcək. Yaxşı nümunələr müqəddəs müqəddəslər deyil, tövbə edən müntəzəm xüsusiyyətlərə malik adi insanlardır. Tövbə həftənin istənilən günü edilə bilər və yəqin ki, bunu vərdişə çevirmək üçün gündəlik olaraq edilməlidir.

Daha sonra Bürc Hekayəsində

İki böyük düşmənin mübarizə hekayəsi ilə davam edir Oxatan, (və ya ondan başa düşülür Qız ilə başlanğıc).

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Əqrəbin yazılı hekayəsində daha dərinə getmək üçün:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *