Skip to content

Qədim Bürcdə Xərçəng

Xərçəng ümumiyyətlə xərçəng kimi təsvir olunur və Latın sözündən gəlir yencək. Bu günün ulduz falı ilə 22 İyun – 23 İyul tarixləri arasında anadan olsanız, Xərçəngsiniz. Qədim Bürcün bu müasir astrologiya ulduz falı oxunuşunda siz Xərçəng bürcünə sevgi, uğurlar, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Bəs Qədimlər əvvəldən Xərçəngi necə oxudular? Bu onlar üçün nə demək idi?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Xərçəng Bürcünün Astrologiyası

Budur Xərçəng ulduz bürcünün şəkli. Ulduzlarda xərçəngə bənzər bir şey görə bilərsinizmi?

Xərçəng ulduz bürcünün şəkli. Bir xərçəng görürsən?

Xərçəng bürcündə ulduzları cizgilərlə birləşdirsək, hələ də xərçəngi “görmək” çətindir. Bu tərs Y hərfinə bənzəyir.

Xərçəng bürcü ulduzları xətlərlə birləşdirdi

Budur, Şimal Yarımkürəsində Xərçəngi əks etdirən National Geographic bürcünün posterinin fotoşəkili. 

National Geographic ulduz chart ilə Xərçəng dairəvi

İnsanlar ilk dəfə bundan bir xərçəng yaratdılar? Ancaq Xərçəng bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedir.

Digər bürc bürclərində olduğu kimi, Xərçəngin təsviri də bürcün özündən aydın görünmür. Ulduz bürcündə anadangəlmə deyil. Daha doğrusu, fikir ilk cır gəldi. Daha sonra ilk astroloqlar bu fikri ulduzların üzərinə qoydular ki, təkrarlanan bir işarə olsun.

Niyə? Qədimlər üçün bu nə demək idi?

Bürcdə Xərçəng

Burada Xərçəngin bəzi ümumi astroloji şəkilləri var

Xərçəng Astrologiyası ilə Xərçəng şəkli
Xərçəng Bürcünün təsviri xərçəng deyil, xərçəng və Xərçəng 69 simvolu ilə

Budur, Misirin Dendera məbədinin 2000 ildən çox yaşı olan, qırmızı ilə dairəvi xərçəng şəkli olan bürc.

Xərçəng ilə Dendera Qədim Misir Bürc dairəvi

Eskizdə təsvirə “crab” işarəsi qoyulsa da, o, əslində böcəyə bənzəyir. Təxminən 4000 il əvvələ aid Misir qeydləri Xərçəngi Scarabaeus kimi təsvir edir (Scarab) ölümsüzlüyün müqəddəs simvolu olan böcək.

Qədim Misirdə skarab dirçəliş və ya bərpanı simvolizə edirdi. Misirlilər tez-tez tanrılarını təsvir edirdilər Xepri, yüksələn günəş, bir skarab böcəyi kimi və ya bir scab böcəyi başlı adam kimi.

Khepri, bir böcəyin başı ilə təmsil olunan qədim Misir tanrısı.[1] Yeni Padşahlıq məzarının rəsmləri əsasında

Qədim Hekayədə Xərçəng

içində gördük Qız Quran və İncil/Kitab bürcləri Allahın yaratdığını bildirir. O, yazılı vəhy gələnə qədər onlara hidayət verdi. Beləliklə, Adəm və oğulları öz övladlarına Onun Planını öyrətmək üçün onlara öyrətdilər. Qız hekayəyə başladı və gələn Bakirə Toxunu qabaqcadan söylədi.

Xərçəng hekayəni davam etdirir. Müasir ulduz falı mənasında Xərçəng olmasanız belə, Xərçəngin astroloji hekayəsini bilməyə dəyər.

Xərçəngin orijinal mənası

Qədim misirlilər Bürcün ilk dəfə tərtib edildiyi vaxta daha yaxındırlar, buna görə də müasir astroloji ulduz falının xərçəngindən daha çox, Xərçəngin qədim bürc mənasını başa düşmək üçün skarab böcəyi əsas rol oynayır. Bu barədə misirşünas ser Uolles Budc deyir kepera və Qədim Misirlilərin skarab böcəyi

KHEPERA köhnə ibtidai tanrı idi və öz daxilində yeni bir mövcudluğa sıçramaq üzrə olan həyat mikrobunu ehtiva edən maddə növü idi; beləliklə, o, ruhani bədənin dirilmək üzrə olduğu ölü bədəni təmsil edirdi. O, başı üçün böcəyi olan bir insan şəklində təsvir edilmişdir və bu həşərat onun embleminə çevrilmişdir, çünki bu, öz-özünə doğulmalı və özünü istehsal etməli idi.

Ser WA Budge. Misir dini p 99

Scarab Beetle: Qədim dirilmə simvolu

Scarab böcəyi nəhayət yetkin böcəyə çevrilməzdən əvvəl bir neçə həyat mərhələsindən keçir. Yumurtadan çıxdıqdan sonra skarablar qurd adlanan qurdabənzər sürfələrə çevrilirlər. Qrup kimi onlar torpaqda yaşayaraq, peyin, göbələk, kök və ya çürük ət kimi çürüyən maddələrlə qidalanırlar.

Qrup kimi süründükdən sonra xrizalisə çevrilir. Bu vəziyyətdə bütün fəaliyyətlər dayanır. Artıq qida qəbul etmir. Bütün hissləri bağlayır. Həyatın bütün funksiyaları bağlanır və skarab barama içərisində qışlayır. Burada grub keçir metamorfoz, gövdəsi əriyir və sonra yenidən yığılır. Müəyyən edilmiş vaxtda yetkin skarab baramadan çıxır. Onun yetkin böcək forması yalnız yerdə sürünə bilən qurdabənzər bədənə bənzəmir. İndi böcək uçur, havada və günəş işığında istədiyi kimi uçur.

Qədim misirlilər vəd edilmiş dirilməni simvolizə etdiyi üçün skarab böcəyinə hörmət edirdilər.

Xərçəng … Scarab Beetle kimi

Xərçəng, həyatımızın oxşar bir model izlədiyini bəyan edir. İndi biz yer üzündə yaşayırıq, zəhmətin və əzabın qullarıyıq, qaranlıq və şübhə ilə dolu – torpaqda doğulmuş və kirlə qidalanan qurdlar kimi sadəcə acizlik və çətinliklər düyünləri, baxmayaraq ki, bizdə son şöhrətin toxumlarını və başlanğıclarını daşıyırıq.

Sonra yer üzündəki həyatımız ölümlə sona çatır və bədənimiz qəbirlərdən qopmaq üçün dirilmə çağırışını gözləyən daxili insanımızın ölüm içində yatdığı mumiya vəziyyətinə keçir. Bu, Xərçəngin qədim mənası və simvolu idi – Xilaskarın Çağırışı zamanı bədənin dirilməsi.

Xərçəng: Dirilən Həyat

Skarab qış yuxusundan çıxan kimi ölülər də oyanacaqlar.

Torpağın altında yatanların çoxu əbədi həyat, bəzisi isə əbədi xəcalət və rüsvayçılıq üçün oyanacaq. 3 Ağıllı adamlar göy qübbəsinin parıltısı kimi, çoxunu salehliyə döndərənlər ulduzlar kimi əbədi və daim parlayacaq.

DANİEL 12: 2-3

Bu zaman baş verəcək Məsih – Məsih – bizi onun dirilməsi yolunda getməyə çağırır.

Əslində Məsih ölülər arasından, vəfat edənlərin ilki olaraq dirildi. 21 Ölüm bir insanın vasitəsilə gəldiyinə görə ölülərin dirilməsi də bir İnsan vasitəsilə gəlir. 22 Adəmdə hamı öldüyü kimi Məsihdə də hamı həyata qovuşacaq. 23 Hər biri öz növbəsi ilə – ilk növbədə Məsih, sonra Məsihin zühurunda Məsihə məxsus olanlar həyata qovuşar. 24 Bundan sonra O hər başçını, hər hakimi və hər qüvvəni aradan götürüb Padşahlığı Ata Allaha təslim edəcəyi zaman hər şey tamamlanacaq.

25 Çünki Allah Onun bütün düşmənlərini ayaqlarının altına salanadək O, padşahlıq etməlidir. 26 Aradan götürüləcək son düşmən isə ölümdür. 27 Çünki Allah «hər şeyi Onun ayağının altına qoydu». Amma Məsihə hər şey tabe oldu deyiləndə aydın olur ki, hər şeyi Ona tabe etdirən Allah buraya daxil deyil. 28 Hər şey Oğula tabe olandan sonra Oğul Özü də Ona hər şeyi tabe etdirən Ataya tabe olacaq ki, Allah hər şeydə hər şey olsun.

1 Korinflilərə 15 20-28

Xərçəng: Dirilmə Bədəninin yeni mahiyyətini təsvir edir

Yetkin skarab fərqli bir mahiyyətə malik olduğundan, yarandığı qurd kimi qrupdan ekstrapolyasiya ilə təsəvvür edilə bilməyəcək xüsusiyyətlərə və imkanlara malik olduğundan, bizim dirilmə bədənimiz bugünkü bədənimizdən fərqli bir mahiyyətə sahib olacaqdır.

Bizsə səma vətəndaşlarıyıq və oradan Xilaskar olan Rəbb İsa Məsihi həvəslə gözləyirik. 21O hər şeyi Özünə tabe etməyə qadir olan qüvvəsinin təsiri ilə bizim yazıq bədənimizi dəyişdirib Öz izzətli bədəninə bənzər hala gətirəcək.

Philippians 3: 20-21

Lakin bir nəfər belə deyə bilər: «Ölülər necə diriləcək? Onlar nə cür bədənlə gələcəklər?» 36 Ey ağılsız insan! Sənin əkdiyin toxum ölməsə, həyata qovuşmaz! 37Əkərkən hasil olacaq bədəni deyil, yalnız toxumu – bəlkə buğdanın ya digər bitkinin toxumunu əkirsən. 38 Amma Allah o toxuma istədiyi quruluşu verir. O hər bir bitən toxuma özünə məxsus quruluş verir. 39 Hər canlı məxluqun əti eyni deyil. İnsan əti başqa, heyvan əti başqa, quş əti başqa, balıq əti başqadır. 40 Səma cisimləri var, dünya cisimləri də var. Amma səmavi olanların ehtişamı başqa, dünyəvi olanların da başqadır. 41 Günəşin ehtişamı başqa, ayın ehtişamı başqa, ulduzların ehtişamı başqadır. Ulduz da digər ulduzdan ehtişamına görə fərqlənir.

42 Ölülərin dirilməsi də belədir. Əkilən toxum çürüyər, ondan əmələ gəlib dirilən bədən çürüməz; 43 əkilən toxum hörmətsiz, dirilən bədən izzətlidir; əkilən toxum zəif, dirilən bədən qüvvətlidir; 44 əkilən toxum təbii, dirilən bədən ruhanidir. Təbii bədən varsa, ruhani bədən də var. 45 Necə ki yazılıb: ilk insan Adəm «canlı bir varlıq oldu». Sonuncu Adəm isə həyat verən ruh oldu. 46 Amma ilkin ruhani deyil, təbii bədəndir. Ruhani isə sonra gəlir. 47 İlk insan yerin torpağından, ikinci İnsan göydən yarandı. 48 Torpaqdan yaranan adam necədirsə, torpaqdan yarananlar da elədir; səmavi Adam necədirsə, səmavilər də elədir. 49 Biz torpaqdan yarananın surətini necə gəzdiririksə, səmavi Olanın surətini də elə gəzdirəcəyik.

1 Korinflilərə 15: 35-49

Xərçəng Metamorfozu: Onun Dönüşündə

Bu, Onun qayıdışında baş verəcəkdir.

Qardaşlar, vəfat edənlər haqqında bixəbər qalmağınızı istəmirik ki, ümidsiz olan digər adamlar kimi kədərlənməyəsiniz. 14 Axı İsanın ölüb-dirilməsinə inanırıqsa, demək İsaya bağlanaraq vəfat edənləri də Allah Onunla birgə qaytaracaq. 15 Çünki Rəbbin kəlamına əsaslanaraq sizə deyirik ki, Rəbbin zühurunadək sağ qalan bizlər vəfat edənlərdən əsla qabağa keçməyəcəyik. 16 Rəbb Özü əmrini səsləndirməklə, baş mələyin sədası və Allahın şeypuru ilə göydən enəcək. Əvvəlcə Məsihdə olaraq ölənlər diriləcək. 17 Ondan sonra sağ qalan bizlər Rəbbi havada qarşılamaq üçün onlarla birgə buludlar içində götürülüb-aparılacaq və beləcə daim Rəblə olacağıq. 18 Buna görə bir-birinizə bu sözlərlə təsəlli verin.

1 Salonikililərə 4:13-18

Yazılardan Xərçəng Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəlir və xüsusi saatların və ya vaxtların işarələnməsi (skopus) deməkdir. İsa Məsih peyğəmbər Xərçəng saatını (horo) aşağıdakı şəkildə qeyd etdi

Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənim sözümə qulaq asıb Məni Göndərənə inanan şəxs əbədi həyata malikdir və ona hökm çıxarılmayacaq, əksinə, ölümdən həyata keçib. 25Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Allah Oğlunun səsini ölülərin eşitdiyi zaman gəlir və artıq gəlib; bunu eşidənlər yaşayacaq. 26Çünki Atanın Özündə həyat olduğu kimi Oğula da Özündə həyat olmağı bəxş etdi. 

John 5: 24-26

Müəyyən bir saat var ki, dünyanı var edən şəxs yenidən danışacaq. Eşidənlər ölülər arasından diriləcək. Xərçəng qədim insanların ulduzlardan oxuduğu bu yaxınlaşan dirilmə saatının simvolu idi.

Xərçəng Bürcləriniz oxunur

Siz və mən Xərçəng bürcünü bu gün aşağıdakı şəkildə tətbiq edə bilərik.

Xərçəng sizə diriləcəyiniz horonu daima səbirsizliklə gözlədiyinizi söyləyir. Bəziləri deyir ki, dirilmə gəlməyəcək, amma aldanmayın. Əgər siz burada və indi yalnız yemək və içmək üçün yaşayırsınızsa, yaxşı vaxt keçirə bilsəniz, aldanmış olacaqsınız. Bütün dünyanı qazanıb onu aşiqlərlə, həzzlərlə, həyəcanlarla doldursan və ruhunu itirsən, nə qazanacaqsan? Buna görə də möhkəm durun. Qoy heç nə səni hərəkətə gətirsin. Gözünü görünənə deyil, görünməyənə dik, çünki görünən müvəqqətidir, görünməyən isə əbədidir.

Qeybdə yuxuda olan böyük bir izdiham sizinlə birlikdə onları çağıracaq Səsi gözləyir. Qeybi görməyinizə mane olan hər şeyi atın və asanlıqla dolanan günahı atın. Sonra gözlərinizi imanın qabaqcıl və mükəmməlləşdiricisi olan Yaşayan Quzuya dikərək, sizin üçün nəzərdə tutulmuş yarışda əzmlə qaçın. Qarşısına qoyulan sevincə görə o, çarmıxın rüsvayçılığına nifrət edərək tab gətirdi və Allahın taxtının sağında oturdu. Günahkarların bu cür müqavimətinə tab gətirəni düşün ki, yorulmayasan və ruhdan düşməyəsən.

Xərçəng və Bürc Hekayəsi ilə daha dərindən

Xərçəng əlaməti əvvəlcə sağlamlıq, sevgi və firavanlıq üçün qərarlar vermədi. Daha doğrusu, Xərçəng ulduzlardan Xilaskarın dirilmədə öz satınalmasını tamamlayacağını bildirirdi.

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Qədim Bürc Hekayəsini əvvəlindən başlamaq üçün Qız bürcünə baxın. Zodiac Hekayəsi ilə yekunlaşır Şir. Xərçəngə daha dərindən getmək üçün baxın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *