Skip to content

Qədim Bürcdə Əkizlər

Əkizlər Latın dilindədir əkiz. Bu günün ulduz falı ilə 22 may – 21 iyun tarixləri arasında anadan olsanız, Əkizlər bürcüsünüz. Əkizlər iki şəxs yaradır, adətən (lakin həmişə deyil) əkiz kişilər. Qədim bürcün bu müasir astrologiya ulduz falı oxunuşunda siz Əkizlər bürcü üçün sevgi, uğurlar, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Ulduzlarda Əkizlər bürcü

Bəs qədimlər Əkizlər bürcünü əvvəldən necə oxuyublar? Bu onlar üçün nə demək idi?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Budur, Əkizlər bürcünü meydana gətirən ulduz bürcünün şəkli. Ulduzlarda əkizlərə bənzəyən bir şey görə bilərsinizmi?

Əkizlər Ulduz Bürcünün şəkli. Əkizləri görə bilirsinizmi?

Əkizlər bürcündə ulduzları xətlərlə birləşdirsək, əkizləri “görmək” hələ də çətindir. Biz iki nəfəri görə bilirik, bəs “əkizlər” necə yaranıb? 

Ulduzları xətlərlə birləşdirilən Əkizlər bürcü

Budur, Şimali Yarımkürədə göründüyü kimi Əkizlər bürcünü göstərən National Geographic bürcü posterinin fotoşəkili.

Əkizlər bürcü ilə National Geographic Bürc Ulduzu chart

Ulduzlar cizgilərlə birləşsə belə, əkizləri görmək çətindir. Ancaq Əkizlər bürcü bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedir.

Kastor və Pollux çoxdan

İncil, Paul və yoldaşlarının gəmi ilə Romaya getdiyi zaman Əkizlərə istinad edir və onlar qeyd edirlər ki,

Üç aydan sonra qışı adada keçirmiş, başında Əkiz Tanrılar heykəlini gəzdirən bir İsgəndəriyyə gəmisi ilə dənizdən yelkən açdıq. (Həvarilərin işləri 28:11)

Kastor və Pollux Əkizlər bürcündə iki əkizin ənənəvi adlarıdır. Bu, ilahi əkizlər ideyasının təxminən 2000 il əvvəl yayılmış olduğunu göstərir.

Əvvəlki bürc bürclərində olduğu kimi, bürcün özündən də iki əkiz obrazı aydın görünmür. Ulduz bürcündə anadangəlmə deyil. Daha doğrusu, fikir Əkizlər birinci gəldi. İlk astroloqlar daha sonra bu fikri ulduzların üzərinə qoydular. Bəs əvvəlcə bu nə demək idi?

Bürcdə Əkizlər

Aşağıdakı şəkildə Misirdəki Dendera məbədinin bürcündə qırmızı rənglə dövrələnmiş Əkizlər bürcü göstərilir. Siz həmçinin yan eskizdə iki şəxsi görə bilərsiniz.

Əkizlər bürcü ilə Dendera Qədim Misir Bürcünün dairəsi

Qədim Dendera bürcündə iki nəfərdən biri qadındır. Bu bürc iki kişi əkiz yerinə Əkizlər bürcü kimi kişi-qadın cütlüyünü göstərir.

Budur, Əkizlər bürcünün bəzi ümumi astroloji şəkilləri

Əkizlər Bürcünün Astroloji Şəkili – Həmişə bir cüt, lakin bəzən kişi / qadın bu gün də

Niyə astroloqlar qədim zamanlardan bəri həmişə Əkizlər bürcü ilə əlaqələndirirdilər – adətən, lakin həmişə deyil, kişi əkizləri?

Qədim Hekayədə Əkizlər

içində gördük Qız Quran və İncil/Kitab bürcləri Allahın yaratdığını bildirir. Yazılı vəhy gəlməmişdən əvvəl onları bəşəriyyətə doğru yola yönəltmək üçün bir hekayət əlamətləri olaraq verdi. Beləliklə, Adəm və oğulları onlara Allahın planını öyrətmək üçün öz övladlarına öyrətdi. Qız İsa Məsih peyğəmbərin gələcək Bakirə Nəslini xəbər verdi.

Əkizlər bu hekayəni davam etdirir. Müasir ulduz falı mənasında Əkizlər deyilsinizsə belə, Əkizlər ulduzlarındakı qədim astroloji hekayəni bilməyə dəyər.

Əkizlər Bürcünün Orijinal Mənası

Onun ilkin mənasını Əkizlər bürcü ilə bağlı yunan və Roma bütpərəst miflərinin indi təhrif etdiyi Əkizlər ulduzlarının adlarından anlaya bilərik.

Orta əsr ərəb astroloqları bu bürc ulduzlarının adlarını qədim zamanlardan ötürürdülər. “Kastor” ulduzunun ərəbcə adı var Ər-Rəs əl-Taum əl-Muqadim və ya “Ən Əkizlərin Başı”. Castorda görkəmli olan ulduzdur Tejat Posterior, “arxa ayaq” mənasını verir, Kastorun ayağına aiddir. O, bəzən kimi də tanınır Calx “daban” deməkdir. Başqa bir görkəmli ulduzun ənənəvi adı var, Mebsuta, qədim ərəb dilindən gəlir Məbsutah, bu “uzanmış pəncə” deməkdir. Məbsutah ərəb mədəniyyətində aslan pəncələrini təmsil edirdi.

Pollux ərəbcədən “ikinci əkizlərin başı” kimi tanınır Ər-Rəs əl-Təuam əl-Muaxar. Məna ikinin eyni anda doğulması deyil, ikisinin tamamlanması və ya birləşməsi deməkdir. Tövratda iki lövhə haqqında deyildiyi yerdə eyni sözü istifadə edir əhd sandığı:

Bunlar aşağıda birləşib yuxarıda bir halqaya taxılsın; hər iki künc üçün elə iki çərçivə olsun. 

Çıxış 26: 24

Gəminin qutusu iki lövhəni ikiqat artırdığı kimi, Əkizlər də ikisini doğum vaxtı ilə deyil, bir-birinə bağlamaqla birləşdirir. Kastor ‘daban’ ilə eyniləşdirildiyi üçün (Əqrəb) və ‘aslan pəncəsi’ (Şir) İsa əl Məsihin peyğəmbərlikləridir Kastor İsa əl Məsihin qayıdarkən astroloji şəklidir.

Bəs ona qoşulan kimdir?

Yazılar Əkizlərin iki şəklini 1) birləşmiş qardaşlar 2) kişi-qadın cütü kimi izah edən iki şəkil verir.

Əkizlər – İlk doğulan və övladlığa götürülmüş qardaşlar

İncil İsa Məsih (ə.s)-ı izah edir

Görünməz Allahın surəti və bütün yaradılış üzərində ilk doğulan Odur

KOLOSSELİLƏRƏ 1: 15

‘İlk doğulan’ başqalarının daha sonra gələcəyini nəzərdə tutur. Bu təsdiqlənir.

Çünki Allah qabaqcadan tanıdığı adamları Öz Oğlunun surətinə uyğunlaşmaq üçün əvvəlcədən təyin etdi ki, O, çoxlu qardaş arasında ilk doğulan olsun

ROMALILARA 8: 29

Bu şəkil yaradılışa qayıdır. Allah Adəm və Həvvanı yaradanda onları yaratdı

Allah insanı Öz surətində yaratdı, Allahın surətində yaratdı, onları kişi və qadın olaraq yaratdı. 

YARADILIŞ 1: 27

Allah Adəm və Həvvanı Öz əsas ruhani surətində yaratdı. Adəm belə adlanır

… Adəm oğlu Allah oğlu

Luke 3: 38

Orijinal Şəkil Zədələnib… və Bərpa olunub

Zaman Adəm və Həvva Allaha itaətsizlik etdilər onlar bu bənzərliyi pozaraq bizim oğulluğumuzu ləğv etdilər. Lakin İsa Məsih “ilk oğul” kimi gələndə (bax burada “oğul” nə deməkdir) təsviri bərpa etdi. Beləliklə, indi İsa əl Məsih vasitəsilə…

Lakin Onu qəbul edənlərin hamısına, adına iman edənlərə Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi. 13 Onlar nə qandan, nə bəşər arzusundan, nə də kişi istəyindən deyil, yalnız Allahdan doğuldu.

YƏHYA 1: 12-13

Bizə təqdim edilən hədiyyə “Allahın övladları olmaq”dır. Biz Allahın övladları deyilik, lakin İsa Məsih vasitəsilə övladlığa götürülməklə Onun övladları oluruq.

Lakin vaxt tamam olanda Allah qadından, Qanun altında doğulan Öz Oğlunu göndərdi ki, 5 Qanun altında olanları satın alsın və biz övladlığa götürülək. 

QALATİYALILARA 4: 4

Bu idi Tərəzi ulduz falı oxu. İsa əl Məsih Allah vasitəsilə qəbul Bizi Onun övladları kimi. O, bunu vasitəsilə edir İsa əl Məsihin hədiyyəsi, ilk övlad.

Qayıdandan sonra İsa Məsih padşahlıq edəcək (bax Məsihin mənası). Müqəddəs Kitab övladlığa götürülmüş kiçik qardaşın roluna dair bu baxışla başa çatır.

Artıq gecə olmayacaq, heç kəsin çıraq və günəş işığına ehtiyacı olmayacaq. Çünki Rəbb Allah onlara işıq verəcək və onlar əbədi olaraq padşahlıq edəcək.

Vəhy 22: 5

Bu, Müqəddəs Kitabda demək olar ki, son cümlədir, çünki hər şeyin yerinə yetirilməsinə baxır. Orada övladlığa götürülmüş qardaşların İlk Oğulla birlikdə hökm sürdüyünü görür. Qədimlər bunu çoxdan Əkizlər bürcündə cənnətdə hökm sürən Ən Böyük və İkinci qardaşlar kimi təsvir edirdilər.

Əkizlər – Kişi və Qadın Birləşmiş

Peyğəmbərlər həmçinin Məsih və ona mənsub olanlar arasındakı əlaqəni təsvir etmək üçün kişi və qadının toy birliyini nümayiş etdirdilər. Yaradılış həftəsinin cümə günü Həvvanın yaradılması və Adəmlə evliliyinin təfərrüatları Məsihlə bu birliyi qabaqcadan göstərmək üçün məqsədyönlü şəkildə hazırlanmışdılar. Şəkildə də çəkilib Rut və Boazın sevgi hekayəsi. İncil Quzu arasında bu toy şəkli ilə yekunlaşır (Qoç) və gəlini.

Gəlin sevinib şad olaq,
Onu izzətləndirək!
Çünki Quzunun toyu başlayır.
Gəlini özünü hazırlayıb;

Vəhy 19: 7

Yekun fəsil Quzunun və gəlininin kosmik birliyinə baxdığı üçün aşağıdakı dəvəti verir.

Ruh da, gəlin də deyir: «Gəl!» Qoy eşidən də desin: «Gəl!» Susayan qoy gəlsin, arzu edən həyat suyunu müftə götürsün.

Vəhy 22: 17

Dolça evlənəcək və bizi o Gəlin olmağa dəvət edir. Əkizlər bunu çoxdan təsvir etdi – Quzu və Gəlinin kosmik birliyi.

Yazılarda Əkizlər Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəlir və müqəddəs saatların işarələnməsi (skopus) deməkdir. İsa Məsih peyğəmbər, Toy Ziyafəti hekayəsində Əkizlər saatını (horo) qeyd etdi.

“O zaman Səmavi Padşahlıq çıraqlarını götürüb bəyin qarşısına çıxan on qıza bənzəyəcək. 2 Onlardan beşi ağıllı, beşi isə ağılsız idi. 3 Ağılsızlar özləri ilə çıraqlarını götürmüşdü, amma yağ götürməmişdi. 
4 Ağıllılarsa çıraqları ilə birgə qablarda yağ da götürmüşdü. 
5 Lakin bəy gecikdiyindən hamısını yuxu basdı və onlar yatdı. 
6 Amma gecə yarısı bir qışqırıq qopdu: “Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın!”
7 O zaman o qızların hamısı durub öz çıraqlarını düzəltdilər. 
8 Ağılsızlar ağıllılara dedi: “Yağınızdan bizə də verin, çünki çıraqlarımız sönür”. 
9 Ağıllılarsa cavab verib dedilər: “Belə olmasın ki, yağ nə bizə çatsın, nə sizə. Yaxşısı budur ki, gedib satıcılardan alasınız”. 
10 Onlar yağ satın almağa getdikləri zaman bəy gəldi. Hazır olanlar onunla toy məclisinə girdilər və qapı bağlandı. 
11 O biri qızlar da sonradan gəlib “Ağa! Ağa! Qapını bizə aç!” dedilər. 12 O isə cavab verib dedi: “Sizə doğrusunu deyirəm: sizi tanımıram”. 13 Beləliklə, oyaq olun. Çünki siz nə günü, nə də saatı bilirsiniz.

Matta 25: 1-13

Yemək vaxtı gələndə öz qulunu dəvət olunanların yanına göndərdi ki, onlara desin: “Buyurun, indi hər şey hazırdır”. Luke 14: 7

Əkizlərin iki bürcü

Əkizlər bürcünün iki saatı var. İsa əl Məsih öyrətdi ki, toyun baş verəcəyi dəqiq, lakin naməlum bir saat var və çoxları onu əldən verəcəklər. On qız məsəlinin məqsədi budur. Bəziləri təyin olunmuş saata hazır olmadığı üçün onu qaçırdılar. Ancaq saat açıq qalır və Bəy hamıya toy ziyafətinə dəvət göndərməyə davam edir. İndi yaşadığımız saat budur. Biz sadəcə gəlməliyik, çünki O, ziyafət hazırlamaq üçün bütün işləri görüb.

Əkizlər Bürcləriniz Oxuyursunuz

Siz və mən Əkizlər bürcünü bu gün aşağıdakı şəkildə tətbiq edə bilərik.

Əkizlər ən vacib münasibətinizə dəvətin hələ də açıq olduğunu bəyan edir. Ulduzların dediyinə görə, bütün digər məşğuliyyətləri – kosmik kral ailəsinə övladlığa götürmə, eləcə də səmavi evlilik – heç vaxt məhv olmayacaq, korlanmayacaq və solmayacaq yeganə münasibətə dəvət olunursunuz. Ancaq bu bəy həmişəlik gözləməyəcək. Buna görə də, ayıq və tam ayıq düşüncələrlə, bu Bəyin gəlişi zamanı zühur edəndə sizə gətiriləcək lütfə ümid edin. Səmavi Atanızın itaətkar övladı olaraq, bu qədərdən xəbərsiz yaşadığınız zaman sahib olduğunuz pis istəklərə uymayın.

Hər bir insanın işini qərəzsiz qiymətləndirən Atanı çağırdığınız üçün burada əcnəbilər kimi vaxtınızı hörmətlə qorxu ilə keçirin. Pislik və hər cür hiylə, ikiüzlülük, paxıllıq və böhtan kimi bütün xasiyyətlərdən özünüzü təmizləyin. Gözəlliyiniz zərif saç düzümü, qızıl zinət əşyaları və ya gözəl paltarlar taxmaq kimi zahiri bəzəklərdən qaynaqlanmamalıdır. Əksinə, bu, gələn Bəy tərəfindən böyük heyran qalan daxili mənliyiniz, incə və sakit ruhun solmaz gözəlliyi olmalıdır. Nəhayət, ətrafınızdakı insanlara rəğbətli, sevgi dolu, şəfqətli və təvazökar olun. Ətrafınızdakı insanlara göstərilən bu xüsusiyyətlər sizin taleyinizə uyğunluğunu göstərir – çünki ətrafınızdakılar da eyni krallıq hüququna və toya dəvət olunurlar.

Əkizlər bürcünə və Bürc hekayəsinə daha dərindən

Əvvəlcə Əkizlər sağlamlıq, sevgi və firavanlıq üçün qərarlar vermədi. Əksinə, Əkizlər, Xilaskarın satınalmalarını necə tamamlayacağını göstərdi. Əkizlər ilk doğulan qardaşa və səmavi toya yaxınlaşdığımızı övladlığa götürməyimizi göstərir.

Qədim Bürc Hekayəsini əvvəlindən başlamaq üçün Qız bürcünə baxın. Zodiac Hekayəsi ilə davam edir Xərçəng.

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Əkizlər bürcünə daha dərindən getmək üçün baxın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *