Skip to content

Zaburun peyğəmbərlikləri

Gələcək Qulun əlaməti

Əvvəlki məqalədə  biz Daniel peyğəmbərin Məsihin “həlak olacağı” barədə peyğəmbərlik etdiyini gördük. Əhdi-Ətiq üzrə səyahətimizin sonuna yaxınlaşırıq. Lakin daha bir həqiqəti öyrənməliyik. Yeşaya peyğəmbər (növbəti… Read More »Gələcək Qulun əlaməti

Yeni Əhdin əlaməti

Yeremya (s) peyğəmbərə aid əvvəlki məqalədə oxuduq ki, günah həmçinin susuzluğumuzun əlamətidir. Günahın nə olduğunu və günahın xəcalətə gətirib çıxardığını bilirik, lakin buna baxmayaraq, susuzluğumuz… Read More »Yeni Əhdin əlaməti