Skip to content

Bürcün əlamətləri (Zodiac)

Qədim Bürcdə Qoç

Qoç Bürcün səkkizinci bürcüdür və Burç Vahidini yekunlaşdıraraq, Gələn Birinin qələbəsinin bizim üçün nəticələrini açıqlayır. Qoç başını dik tutmuş diri və sağlam qoç obrazıdır. Bu… Read More »Qədim Bürcdə Qoç

Qədim Bürcdə Dolça

Dolça, Bürcün altıncı bürcüdür və Gələcək Birinin qələbəsinin nəticələrini açıqlayan Bürc vahidinin bir hissəsidir. O, səma küpündən çaylar tökən insan obrazını yaradır. Dolça Latın dilindədir su daşıyıcı.… Read More »Qədim Bürcdə Dolça