Skip to content

isa al masih və zacchaeus’un bağışlanması