Skip to content

Məsih öləcək mi? Məsih öləcəkmi?

Gələcək Qulun əlaməti

Əvvəlki məqalədə  biz Daniel peyğəmbərin Məsihin “həlak olacağı” barədə peyğəmbərlik etdiyini gördük. Əhdi-Ətiq üzrə səyahətimizin sonuna yaxınlaşırıq. Lakin daha bir həqiqəti öyrənməliyik. Yeşaya peyğəmbər (növbəti… Read More »Gələcək Qulun əlaməti