Skip to content

Zabur mesajı

Yeni Əhdin əlaməti

Yeremya (s) peyğəmbərə aid əvvəlki məqalədə oxuduq ki, günah həmçinin susuzluğumuzun əlamətidir. Günahın nə olduğunu və günahın xəcalətə gətirib çıxardığını bilirik, lakin buna baxmayaraq, susuzluğumuz… Read More »Yeni Əhdin əlaməti