Skip to content

İsa Məsih (s) ‘canlı suları’ təklif edir

Mutaffifin Surəsində (Surə 83) Allaha yaxın olanlara cənnətdən içki veriləcəyi barədə yazır:

Yaxın olanlara (Allaha) şəhadət verənlər. Həqiqətən, salehlər xoşbəxt olacaqlar.

Taxtlar üzərində (ləyaqət) görmə əmr edəcəklər

əl-Mütəffifin surəsi 83: 21-23

Onların susuzluğu möhürlənmiş Saf Şərabla süzüləcək:…

Allaha ən yaxın olanları içən bir bulaq.

Mütəffifin surəsi 83: 25,28

İnsan Surəsi (Surə 76) cənnətdəki bulaq barədə yazır:

Müttəqilər Kafurla qarışıq bir içki içəcəklər.

Allahın bəndələrinin içdikləri bir bulaq, onu ləkəsiz bolluq içində axır. .

İnsan surəsi 76: 5-6

Onlara Zəncabillə qarışdırılmış bir fincan içmək veriləcəkdir.

Orada Salsabil adlı bir bulaq.

İnsan surəsi 76: 17-18

Bəs, bu həyatdakı susuzluğumuz necə? Bəs, günahlı və xəcalətli keçmişimizə görə Allaha yaxın ola bilməyənlər necə? Peyğəmbər İsa Məsih (s) rədd edilmiş qadınla söhbət edərkən bu barədə danışır.

Daha əvvəl biz peyğəmbər İsa Məsihin (s) düşmənlərə düzgün münasibət öyrətdiyini oxuduq. İndiki dünyada o qədər münaqişə var ki, həyatımız cəhənnəm əzabına dönüb. Bu Məsəldə İsa Məsih (s) düşmənə münasibətimizin cənnətə düşməyimizi müəyyən etdiyini vurğulayır!

Bir cür öyrətmək, başqa cür yaşamaq asandır. Bir çox dindarlar bir cür öyrədir, başqa cür yaşayırlar. Bəs, peyğəmbər İsa Məsih (s)? Bir dəfə o, Samariyalı ilə görüşür. (Samariyalılar o vaxt yəhudilərin düşməni olublar). İncil yazır:

İsa Samariyalı Bir Qadınla Danışır

Fariseylər İsanın Özünə Yəhyadan daha çox şagird toplayıb vəftiz etdiyi barədə eşitdilər; əslində İsanın Özü deyil, şagirdləri vəftiz edirdi. İsa bundan xəbər tutan kimi Yəhudeyanı tərk edib Qalileyaya qayıtdı.

Onun yolu Samariyadan keçirdi. O, Yaqubun öz oğlu Yusifə verdiyi torpağa yaxın olan Samariyanın Sixar adlanan şəhərinə gəldi. Yaqubun quyusu orada idi. Yol İsanı yorduğu üçün quyunun yanında oturdu. Altıncı saata radələri idi.

7 Samariyalı bir qadın su almaq üçün gələndə İsa ona dedi: «Mənə içki verəcəksənmi?» 8 (şagirdləri yemək almaq üçün şəhərə getmişdilər.)

9 Samariyalı qadın ona dedi: «Sən bir yəhudisən, mən də samariyalı qadınam. Məndən içki istəyə bilərsənmi? ”(Yəhudilər Samariyalılarla birləşmirlər.)

10 İsa ona cavab verdi: «Əgər Allahın hədiyyəsini və səndən içki istənənin kim olduğunu bilsəydin, ondan soruşardın və O sənə diri su verərdi» dedi.

11 Qadın dedi: «Ağa, səndə heç bir şey yoxdur və quyu dərindir. Bu canlı suyu haradan əldə edə bilərsiniz? 12 Sən bizə quyu verən və özü də oğulları və mal-qarası içən atamız Yaqubdan böyüksən? »

13 İsa cavab verdi: «Bu suyu içən hər kəs yenə susuz qalacaq. 14 Mən verdiyim suyu içən isə heç vaxt susamaz. Doğrudan da, onlara verdiyim su, içlərində əbədi həyata qovuşan su bulağı olacaqdır. ”

15 Qadın ona dedi: «Ağa, mənə bu suyu ver ki, susamayım və su almaq üçün buraya gəlməyim».

16 Ona dedi: «Get, ərini çağır və qayıt».

17 «Ərim yoxdur» dedi.

İsa ona dedi: «Sən ərinin olmadığını deyəndə haqlısan. 18 Fakt budur ki, sənin beş ərin vardı və indiki adam sənin ərin deyil. Sənin dediklərin tamamilə doğrudur. ”

19 Qadın dedi: «Ağa, görürəm ki, sən peyğəmbərsən. 20 Atalarımız bu dağda ibadət edirdilər, siz isə yəhudilər iddia edirsiniz ki, ibadət edəcəyimiz yer Yerusəlimdədir ».

21 İsa dedi: «Qadın, inanın, bir vaxt gəlir ki, nə bu dağda, nə də Yerusəlimdə Ataya ibadət edəcəksən. 22 Siz samariyalılar bilmədiyiniz şeylərə ibadət edirsiniz; bildiklərimizə ibadət edirik, çünki xilas yəhudilərdədir. 23 Həqiqi ibadətçilər Ataya Ruhda və həqiqətdə ibadət edəcək vaxt gəldi və artıq gəldi, çünki Atanın axtardığı bir növ ibadətçilərdir. 24 Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər Ruha və həqiqətə ibadət etməlidirlər. “

25 Qadın dedi: «Mən bilirəm ki, Məsih (Məsih adlanır)» gəlir. Gəldikdə hər şeyi bizə izah edəcək. “

26 İsa dedi: «Mən sizinlə danışan Mənəm.»

27 Məhz o zaman şagirdləri geri qayıtdı və onun bir qadınla danışdığını görüb təəccübləndilər. Ancaq heç kim: “Nə istəyirsən?” Və ya “Niyə onunla danışırsan?”

28 Qadın su qabını qoyub yenidən şəhərə qayıdıb xalqa dedi: 29 «Gəlin, etdiyim hər şeyi mənə danışan bir kişiyə baxın. Bu Məsih ola bilərmi? ”30 Şəhərdən çıxıb İsanın yanına getdilər.

31 Bu vaxt şagirdləri onu çağırdılar: «Ustad, bir şey yeyin».

32 Lakin İsa onlara dedi: «Məndə heç bir şey tanımadığınız yemək var».

33 Şagirdləri bir-birlərinə dedilər: Kimsə ona yemək gətirə bilərdi?

34 İsa dedi: «Yeməyim məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək və işini başa çatdırmaqdır. 35 ‘Məhsula hələ dörd ay’ deyən bir söz yoxdur? Deyirəm, gözlərinizi açıb tarlalara baxın! Məhsul üçün yetişiblər. 36 Hələ biçən də maaş alır və əbədi həyat üçün məhsul götürür ki, əkinçi ilə biçən də birlikdə şad olsun. 37 Beləliklə, ‘biri əkir, digəri biçir’ sözləri doğrudur. 38 Sənə işləmədiyin biçmək üçün göndərdim. Digərləri ağır iş gördülər və siz də onların əməyinin bəhrəsini yığdınız. ”

39 O şəhərdəki Samariyalıların çoxu qadının ifadəsi səbəbiylə “O, etdiyim hər şeyi mənə söylədi” dedi. 40 Samariyalılar yanına gələndə onu yanlarında qalmağını istədilər və o iki gün qaldı. 41 Onun sözlərinə görə daha çox insan iman gətirdi.

42 Onlar qadına dedilər: «İndi dediklərinə görə inanmırıq; indi özümüz üçün eşitdik və bilirik ki, bu insan həqiqətən dünyanın Xilaskarıdır. “

Yəhya 4: 1-42

Samariyalı qadın peyğəmbər İsa Məsihin (s) onunla danışdığına təəccüb etdi, çünki o vaxt yəhudilərlə Samariyalılar arasında düşmənçilik var idi. Peyğəmbər iki səbəblə su istəyib söhbətə başladı. Birincisi, O, susamışdı. Lakin o, (peyğəmbər olduğu üçün) qadının mənəvi cəhətdən susuz olduğunu bilirdi. O, həyatda sevinc və xoşbəxtlik üçün susamışdı. Qadın kişilərlə qanunsuz yaşamaqla bunu əldə etməyinə ümid edirdi. Beləliklə, onun bir neçə əri olmuşdu; peyğəmbər ilə danışanda da o, əri olmayan bir kişi ilə yaşayırdı. Hamı bu qadını əxlaqsız hesab edirdi. Məhz buna görə bu qadın quyudan su çəkmək üçün günortanın isti çağında gəlirdi. Digər qadınlar buraya sübh tezdən, sərində gəlirdilər və bu qadını görmək istəmirdilər. Bu qadın bir neçə kişi ilə günah etdiyinə görə xəcalət içində hamıdan kənar gəzirdi.

Zəbur günahın böyük susuzluq səbəbi ilə mövcud olduğunu göstərir – bu susuzluq yatırılmalıdır. Dindən asılı olmayaraq, bu gün bir çoxları bu susuzluğa görə günahda yaşayırlar.

Peyğəmbər İsa Məsih (s) bu günahkar qadına xor baxmadı. İsa ona “canlı su” təklif etdi; bu su onun susuzluğunu yatıracaqdı. İsa adi su barədə danışmırdı. Adi suyu  içən adam yenidən susayır. İsa qadının daxilinin, ürəyinin dəyişməsi barədə danışırdı. Əhdi-Ətiq peyğəmbərləri yeni ürək verən Yeni Əhd barədə yazırdılar. İsa Məsih (s) qadına bu Yeni Əhdi təklif etdi: “verəcəyim su daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək”.

İman etmək – həqiqəti etiraf etməkdir

 ‘Canlı suların’ təklifi qadını çıxılmaz vəziyyətə saldı. İsa ona qəsdən “ərini çağır” dedi. Qadın günahını etiraf etməli idi. Biz bundan həmişə qaçırıq! Biz günahı gizlədirik, heç kimin görməyəcəyinə ümid edirik. Yaxud bəhanə gətirərək özümüzü doğrulduruq. Adəm və Həvva da belə etmişdilər. Bu gün də biz günahı gizlətməyə və ya özümüzü doğrultmağa çalışırıq. Lakin bizi əbədi həyata aparan Allahın mərhəmətini istəyiriksə düzgün olmalıyıq, günahı etiraf etməliyik, çünki İncil vəd edir:

 “Günahlarımızı etiraf ediriksə, Allah sadiq və ədalətli olduğu üçün günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan təmizləyəcək”

1Yəhya 1:9

Bu səbəblə, peyğəmbər İsa Məsih (s) Samariyalı qadına deyir:

Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir...

‘Həqiqət’ düzgünlükdür. Özümüzlə dürüst və düzgün olmalıyıq. Səhv işlərimizi gizlətməyə çalışmamalıyıq, bəhanə gətirərək özümüzü doğrultmamalıyıq. Xoş xəbər budur ki, Allah ‘axtarır’ və həqiqətdə ibadət edənləri rədd etməz.

Lakin qadına günahını etiraf etmək çətin oldu. Xəcaləti gizlətmək üçün çox vaxt söhbəti çevirərək dini mübahisəyə keçirik. Bu gün dünya dini mübahisələrlə doludur. O dövrdə də Samariyalılarla yəhudilər arasında ibadət yeri barədə bir dini mübahisə var idi. Yəhudilər ibadəti Yerusəlimdə, Samariyalılar isə Gerizim adlanan dağda ibadət edirdilər. Dini mübahisəyə keçməklə qadın söhbəti günahından uzaqlaşdırmağa çalışdı. Günahı din arxasında gizlətmək olar.

Biz də bunu asanlıqla edirik. Xüsusilə, bunu dindarlar edirlər. Dindar olsaq, başqalarını mühakimə edirik, özümüzə bəraət qazandırırıq, günahlarımızı etiraf etmək ehtiyacına isə etinasızlıqla yanaşırıq. 

Peyğəmbər İsa Məsih (s) mübahisəyə başlamadı. İbadətin yerinin əhəmiyyətsiz olduğunu, əsas məsələ – həqiqətdə ibadət etməyin olduğunu qeyd etdi. Qadın istənilən yerdə Allahın qarşısına gələ bilərdi (çünki Allah Ruhdur). Sadəcə, qadın həqiqətdə ibadət etməli idi; yalnız bundan sonra ona canlı sular verilə bilər.

Beləliklə, qadın vacib bir qərar qəbul etməli idi. O, dini mübahisə arxasında gizlənməkdə davam edə, yaxud sadəcə çıxıb gedə bilərdi. Lakin o, günahını etiraf etməyi qərara aldı. O etiraf etdi və kəndə qayıdıb peyğəmbərin ona düzünü söylədiyini hamıya danışdı. Qadın daha gizlənmirdi. Beləliklə, qadın imanlı oldu. Əvvəllər o, bir çoxlarımız kimi, dindar idi. İndi isə o və kəndindən olan bir çoxları “imanlı” oldular.

İmanlı olmaq üçün ağıl ilə düzgün təlimi qəbul etmək kifayət deyil. Bunun da öz yeri var. İmanlı olmaq Allahın mərhəmət vədinə etibar etməkdir; buna görə, daha günahı gizlətməyə ehtiyac qalmır. İbrahim (s) peyğəmbər salehliyi belə əldə etdi – o, Allahın vədinə etibar etdi.

Öz günahınızı gizlədirsinizmi? Bəhanə gətirib özünüzü doğruldursunuzmu? Günahınızı dindar əməllər və ya dini mübahisələr arxasında gizlədirsinizmi? Yoxsa, günahınızı etiraf edirsiniz? Gəlin bizi Yaradan Allahın qarşısına gələk, təqsir və xəcalət verən günahı həqiqətin etiraf edək. Onda sevinəcəksiniz, çünki Allah sizin ibadətinizi axtaracaq, sizi bütün günahdan təmizləyəcək.

Söhbətdən görürük ki, qadın İsa peyğəmbərin Məsih olduğunu dərk edir. Bu, vacibdir. Bundan sonra peyğəmbər İsa (s) daha iki gün qalıb onlara təlim öyrətdi, onlar da Məsihin Xilaskar olduğunu bildilər. Ola bilsin, biz bunu tam başa düşmürük. Lakin Yəhya peyğəmbər (s) adamları hazırlamışdı ki, onlar başa düşsünlər. Günahı etiraf edəndə adam Allahın mərhəmətini qəbul etməyə hazır olur. Bu, doğru yolda ilk addımdır.

‘Ey Allah, mən günahkara mərhəmət et!’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *