Skip to content

Gələcək Qulun əlaməti

Əvvəlki məqalədə  biz Daniel peyğəmbərin Məsihin “həlak olacağı” barədə peyğəmbərlik etdiyini gördük. Əhdi-Ətiq üzrə səyahətimizin sonuna yaxınlaşırıq. Lakin daha bir həqiqəti öyrənməliyik. Yeşaya peyğəmbər (növbəti zaman xəttində onu tapın) Məsih barədə   peyğəmbərlik edərək Pöhrə  adından istifadə etmişdir.

Zabur üzərindən səyahətimizin sonuna yaxınlaşırıq. Ancaq öyrənmək üçün bir az daha çox şeyimiz var. İsa peyğəmbər (ona aşağıdakı qrafikdə bax) peyğəmbərlik etmişdi

Yeşaya və digər peyğəmbərlər zaman xəttində tarixi

Həmçinin, Yeşaya Qul adlandırdığı şəxsin gəlişi barədə yazırdı. Yeşaya gələcək Qul barədə çox  yazırdı. Bu ‘Qul’ kim idi? O, nə edəcəkdi? Yeşayanın yazdıqlarına diqqət yetirək. Növbəti hissədə bütün Yazını və bəzi şərhlərimi diqqətinizə gətirirəm. 

Yeşaya peyğəmbərin gələcək Qul haqqında əvvəlcədən söylədiyi sözlər: Yeşaya 52:13-53:12

Bax, qulum ağıllı davranacaq;
yüksəldiləcək və ucaldılacaqdır.
14 Onu qorxudan çox adam var idi.
görünüşü hər hansı bir insandan kənarda belə görünməmişdi və onun forması insana bənzəməzdir –
15 Buna görə də bir çox millətləri səpəcək,
padşahlar Ona görə ağızlarını bağlayacaqlar.
Onlara deyilmədiklərinə görə görəcəklər
eşitmədiklərini başa düşəcəklər.

Bilirik ki, bu Qul insan olacaq, çünki Yeşaya onu belə təsvir edir. Harun (s) İsraillilərə görə qurban gətirəndə xalqın üzərinə qurban qanını çiləyirdi. Bu halda adamların günahları örtülür və onlar daha təqsirkar olmur. Qul ‘çox millətləri heyrətə salacaq’ – Azərbaycan dilinə “heyrətə salacaq” kimi tərcümə olunmuş söz orijinal İbrani dilində “çiləyəcək”dir. Əslində, Yeşaya peyğəmbər deyir ki,  Harun (s) İsraillilərin üzərinə qurban qanı çilədiyi kimi, Qul da çox millətlərin üzərinə çiləyəcək.

Qul ‘çox millətlərin’ üzərinə çiləyəcək. Beləliklə, Qul təkcə yəhudilər üçün gəlmir. Bu bizə İbrahimin (s) vədini xatırladır. Allah demişdi ki, onun nəslindən ‘bütün millətlər’ xeyir-dua alacaq (Nümunə 1 Nümunə 3). Yeşaya yazır: çiləyən Qulun “görkəmi çox dəyişmişdi, zahirən insan surətindən çıxmışdı”. Bunun səbəbi aydın edilməsə də, bir gün millətlər bunu “anlayacaqlar”.

53 Bizim xəbərimizə kim inandı
Rəbbin qolu kimə göstərildi?
2 O, [Xidmətçi] zərif tumurcuq kimi böyüdü,
və quru torpaqdan çıxan bir kök kimi.
Bizi özünə cəlb edəcək bir gözəlliyi və əzəməti yox idi,
Görünüşündə heç nə istəməyəcəyik.
3 İnsanlar tərəfindən rüsvay edildi və rədd edildi,
əziyyət çəkən və ağrılarla tanış olan bir insan.
İnsanlar üzlərini gizlədən kimidir
ona xor baxıldı və biz onu aşağı hörmətdə saxladıq.

Bir çox millətlərin üzərinə çiləyən Qula adamlar müəyyən səbəblərə görə “həqarətlə baxıb rədd” edəcəklər; “o, dərdli, xəstəlikləri görən insan idi”.

4 Şübhəsiz ki, ağrılarımızı götürdü
     əzablarımızı dözdü,

     Lakin biz onu Allah tərəfindən cəzalandırıldığını düşündük.
     onu vurub əziyyət çəkdi.
     5 Lakin o, bizim günahlarımıza görə deşildi,
     günahlarımıza görə əzildi;
     bizə sülh gətirən əzab onun üzərində idi.
     yaraları ilə sağalırıq.

Qul “bizim” ağrımızı Öz üzərinə götürəcək. Bu Qulun həmçinin ‘bədəni deşiləcək’ və ‘əziləcək’; O,  ‘cəza alacaq’. Bu cəza bizə (çox millətlərdə olanlara) ‘əmin-amanlıq’ və ‘şəfa’ verəcək.

6 Hamımız qoyun kimi azmışıq,
hər birimiz öz yolumuza döndük;
Rəbb onu qoydu
hamımızın haqsızlığı.

Susuzluğumuzun əlaməti adlı məqalədə gördük ki, ‘çatlı hovuzdan’ dönüb Allaha üz tutsaq susuzluğumuzu asanlıqla doyura bilərik. Hamımız “yolu azmışdıq”, hər birimiz “öz yolumuzla gedirdik”. Bu, günahdır (= haqsızlıqdır).

7 Ona əzab verildi, əziyyət çəkdi,
hələ ağzını açmadı;
o, quzu kimi kəsilməyə aparıldı.
qırxma qabağında bir qoyun kimi susur,
buna görə ağzını açmadı

Habil, Nuh, İbrahim, MusaHarun (s) peyğəmbərlər quzuları qurban gətirirdilər. Qul izə Özü “kəsilməyə aparılan quzu kimi” idi. Lakin O, etiraz etmədi, “ağzını belə, açmadı”. 

8 Zülm və hökmlə əlindən alındı.
Hələ onun nəslindən kim etiraz etdi?
Çünki o, yaşayış yerindən qovuldu;
xalqımın günahına görə cəzalandırıldı.

Bu Qul “həlak oldu”, “dirilər arasından atıldı”. Daniel peyğəmbər Məsih ‘həlak olacaq’ deyəndə bunu nəzərdə tuturdumu? Burada fikir eynidir! “Edam olundu, dirilər arasından atıldı” – bu, ölmək mənasını vermirmi?

9 Ona pislərin yanında qəbir təyin edildi,
ölümü ilə zəngin olanlarla
zorakılıq etməsə də
ağzında heç bir aldanma yox idi.

“Dəfn olundu” yazılıbsa, Qul ölməli idi. “Heç bir zorakılıq etmədiyi, ağzından yalan söz çıxmadığı halda” O, “pis adam” kimi məhkum olundu.

10 Ancaq Rəbbin onu əzib əzab verməsini istədi.
baxmayaraq ki, Rəbb həyatını günah üçün qurban verir;
övladlarını görüb ömrünü uzadacaq,
Rəbbin iradəsi əlində uğur qazanacaq

Bu qəddar ölüm təsadüf və ya bədbəxt hadisə deyildi. “Çəkdiyi əziyyətlər Rəbbin iradəsi idi”. Axı, niyə? Günah üçün təqdim olunan Harunun qurbanı kimi, bu adamın da qurbanı qüsursuz olmalı idi. Bu Qulun həyatı günaha görə qurban təqdimatı oldu. Kimin günahlarına görə? Yuxarıda oxuduğumuz kimi, “çox millətlər”in üzərinə çilədiyi üçün həmin bu “çox millətlərin” günahları olmalıdır.

“O çəkdiyi iztirablarının bəhrəsini görüb qane olacaq, Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq, Onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək”

Qula aid dəhşətli peyğəmbərliklər burada dəyişir, çox xoş və qalib sözlər yazılır. Bu böyük ‘əzablardan’ sonra (‘edam olundu’ və ‘dəfn olundu’), bu Qul ‘həyatın nurunu’ görəcək. O, diriləcək?! Bununla Qul “çoxlarına bəraət qazandıracaq”.

“Bəraət qazandıracaq” – “saleh edəcək” deməkdir. Yadda saxlayın ki, Musanın Qanununa görə, salehliyi əldə etmək üçün BÜTÜN əmrlərə HƏMİŞƏ riayət etmək lazım idi. Lakin İbrahim (2-ci əlamət) peyğəmbərə salehlik sayıldı və ya verildi. Rəbbə etibar etməsi İbrahimə salehlik sayıldı. Qul da eyni yol ilə çoxlarını saleh edəcək. Məgər istədiyimiz və ehtiyac duyduğumuz salehlik deyilmi?

 “Buna görə Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm.

12 Buna görə də ona böyüklər arasında bir pay verəcəyəm.
və qənimətləri güclü ilə böləcək.
çünki canını ölümə verdi.
Zalımlarla birlikdə sayıldı.
Çünki çoxlarının günahını çəkdi,
və həddi aşanlara şəfaət etdi.

Bu Qul ‘güclülər’ arasında olacaq, “çünki o, canını fəda etdi”. O, “üsyankarlara” və ya günahkara “tay tutuldu”. Qulun bunu etdiyinə görə “üsyankarlardan ötrü” yalvara bilər. Yalvaran şəxs iki tərəfin arasında olan vasitəçidir. Burada iki tərəf  – “çox millətlər” və “Rəb”dir. Bu “Qul’ Allahın qarşısında dayanıb yalvarmağa layiqdir!

Bu Qul kimdir? Bu necə ola bilər? O, çox millətlərin adından Allah qarşısında yalvara bilərmi? Sonuncu peyğəmbərliyə nəzər salaraq Əhdi-Ətiq üzrə tədqiqatı tamamlayır və İncilə keçəcəyik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *