Skip to content

Qədim Bürcdə Oxatan

Oxatan Bürcün dördüncü bürcüdür və atlı oxatan əlamətidir. Oxatan latınca “oxçu” deməkdir. Bu günün ulduz falında 23 Noyabr – 21 Dekabr arasında anadan olsanız, Oxatansınız. Beləliklə, Bürcün bu müasir ulduz falı oxunuşunda, sevgi, uğurlar, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün Oxatan üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Bəs qədimlər onu əvvəldən belə oxuyublarmı? 

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Oxatan bürcünün mənşəyi

Oxatan, atlı oxatan obrazını yaradan, tez-tez kentavr kimi göstərilən ulduz bürcüdür. Budur Oxatan bürcünü meydana gətirən ulduzlar. Bu ulduz fotoda kentavr, ata və ya oxatana bənzəyən bir şey görə bilərsinizmi?

Oxatan ulduz bürcünün fotoşəkili

“Oxatan” bürcündəki ulduzları xətlərlə birləşdirsək belə, atlı oxatanı “görmək” çətindir. Amma bu işarə bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. 

Oxatan bürcü xətlərlə bağlıdır

Budur, Misirin Dendera Məbədindəki 2000 ildən çox yaşı olan Oxatan ilə qırmızı dairəvi bürc.

Misirin Qədim Dendera Bürcündə Oxatan

National Geographic bürcü posterində Cənub yarımkürəsində göründüyü kimi Oxatan göstərilir. Oxatan bürcü ulduzlarını xətlərlə birləşdirsək belə, bu bürcdə atlı, at və ya kentavr “görmək” çətindir.

National Geographic Constellation xəritəsində Oxatan

As with the previous constellations, the image of the archer is not innate within the star constellation itself.  Rather, the idea of the mounted archer came first, from something other than the stars. The first astrologers then overlaid this idea onto the stars to be a recurring sign. Below is a typical Sagittarius image, pictured only in isolation. It is when we see Sagittarius with the surrounding constellations that we learn its meaning.

Tipik Oxatan Astrologiya bürcü şəkli

Orijinal Zodiac Hekayəsi

Orijinal bürc ulduzlara münasibətdə doğum tarixinizə əsaslanaraq, gündəlik qərarlarınızı uğurlar, sağlamlıq, sevgi və sərvətə yönəltmədi. Bu, Allahın bizi doğru yola yönəltmək üçün vəd etdiyi bir plan idi. 12 bürc bürcü bu planı insanlar üçün vizual bir xatırlatma olaraq qeyd etdi. Astrologiya əvvəlcə ulduzlarda bu hekayənin öyrənilməsi və biliyi idi.

Bu Hekayə ildə Bakirə Nəsli ilə başladı Qız. ilə davam etdi Tərəzi, əməl tərəzisimizin çox yüngül olduğunu xatırladır.  Əqrəb Qız bürcü ilə Əqrəb – Şeytan arasındakı böyük mübarizəni göstərdi. Onların döyüşü hökmranlıq hüququ uğrunda mübarizədir.

Bürc hekayəsində Oxatan

Oxatan bürcü bu mübarizənin necə bitəcəyini xəbər verir. Oxatan bürcünü ətrafdakı bürclərlə görəndə anlayırıq. Məhz bu astrologiya konteksti Oxatan bürcünün mənasını ortaya qoyur.

Bürcdəki Oxatan – Əqrəbin tam məğlubiyyəti

Oxatan bürcünün çəkilmiş oxu birbaşa Əqrəbin ürəyini göstərir. Bu, atlı oxatanın ölümcül düşmənini məhv etdiyini aydın şəkildə göstərir. Qədim Bürcdə Oxatan bürcünün mənası belə idi. Dendera bürcü (yuxarıda) və bürclərin bir-biri ilə göründüyü bütün bürclər də atlı oxatanın Əqrəb üzərində qələbəsini göstərir.

Oxatan bürcünün başqa bir Bürc şəkli. Onun oxu düz Əqrəbə yönəldilmişdir

Yazılı Hekayədə Oxatan fəsli

İsa Məsih peyğəmbərin, Məryəm Nəslinin düşməni üzərində son qələbəsi, Oxatan bürcündə təsvir olunduğu kimi, Müqəddəs Kitabda peyğəmbərlik edilir. Məsihin yer üzünə qayıdışı ilə bağlı yazılı peyğəmbərlik budur.

11 Mən gördüm ki, göy yarılıb və orada bir ağ at var. Onun belində oturan Süvari Sadiq və Haqq adlanır və ədalətlə hökm çıxararaq döyüşür. 12 Onun gözləri odlu alova bənzəyir. Başında çoxlu sayda kiçik tac var və üzərində Özündən başqa heç kəsin bilmədiyi bir ad yazılıb. 13 O, qana batmış bir paltar geyinib və Onun adı Allahın Kəlamıdır. 14 Göydə olan ordular ağ, təmiz və incə kətan geyinərək ağ atların belində Onun ardınca gedirdi. 15 Onun ağzından millətlərə zərbə vurmaq üçün iti bir qılınc çıxır. O, «dəmir əsa ilə onlara ağalıq edəcək». Külli-İxtiyar Allahın şiddətli qəzəb şərabının hazırlandığı üzümsıxanı Özü tapdalayacaq. 16 Onun paltarının və budunun üstündə bu ad yazılıb: «Padşahların Padşahı və ağaların Ağası».

17 Günəşdə dayanan bir mələyi də gördüm. O, uca səslə nida edib göyün ortasında uçan bütün quşlara dedi: «Allahın böyük ziyafətinə gəlin. Bir yerə yığılın ki, 18 padşahların, sərkərdələrin, igidlərin ətini, atların və bellərində oturan atlıların ətini, azadların və qulların, böyük və kiçiklərin hamısının ətini yeyəsiniz».

19 Mən gördüm ki, vəhşi heyvan, yer üzünün padşahları və onların orduları atın belində oturan Süvari ilə və Onun qoşunu ilə döyüşməyə toplaşıb. 20 Vəhşi heyvan yaxalandı; onun önündə əlamətlər göstərmiş, bunlarla onun damğasını qəbul edib surətinə səcdə edənləri aldatmış yalançı peyğəmbər də yaxalandı. Hər ikisi diri-diri kükürdlə yanan od gölünə atıldı. 21 Başqaları isə atın belində oturan Süvarinin ağzından çıxan qılıncla həlak oldu. Bütün quşlar da onların ətini yeyib doydu.

Vəhy 19: 11-21

İlanın əzabı

Mən göydən enən bir mələyi gördüm. Onun əlində dibsiz dərinliyin açarı və böyük bir zəncir var idi. 2 O, əjdahanı – iblis və Şeytan deyilən o qədim ilanı tutub min il müddətinə zəncirlədi. 3 Onu dibsiz dərinliyə atdı və qapısını bağlayıb möhürlədi ki, min il bitənə qədər millətləri daha aldada bilməsin. Bundan sonra isə o, qısa bir müddətə azad edilməlidir.

Vəhy 20: 1-3

Min il bitəndən sonra Şeytan atıldığı zindandan azad ediləcək. 8 Oradan çıxacaq ki, yer üzünün dörd tərəfində olan millətləri – Qoq və Maqoqu aldadıb döyüşə toplasın; onların sayı dəniz qumu qədər çoxdur. 9 Onlar yer üzünün hər tərəfinə hücum edib müqəddəslərin düşərgəsini və sevimli şəhəri mühasirəyə aldılar. Lakin göydən od düşüb onları yandırıb-yaxdı. 10 Onları aldadan iblis də vəhşi heyvanın və yalançı peyğəmbərin atıldığı yerə – odlu kükürd gölünə atıldı. Bunlar gecə-gündüz, əbədi olaraq işgəncə çəkəcək.

Vəhy 20: 7-10

İlk Astroloji Vahid

Qədim Bürcün bu ilk dörd əlaməti: Qız, Tərəzi, Əqrəb və Oxatan gələcək hökmdar və onun rəqibinə diqqət yetirən 12 fəsil Bürc Hekayəsində astroloji vahid təşkil edir.  Qız onun bakirə nəslindən gələcəyini xəbər verdi. Tərəzi kafi olmayan əməllərimiz üçün qiymət tələb olunacağını qabaqcadan xəbər verdi. Əqrəb qiymətin ölüm olacağını qabaqcadan söylədi. Ancaq Oxatan, Əqrəbin ürəyinə işarə edən oxatan oxu ilə son qələbəsini qabaqcadan xəbər verdi.

Bu əlamətlər yalnız hər bir bürcün ayında doğulanlar üçün deyil, bütün insanlar üçün idi. Noyabrın 23-dən dekabrın 21-i arasında doğulmasanız belə, Oxatan sizin üçündür. Düşmən üzərində son zəfəri bilmək və ona uyğun sadiqliyimizi seçmək üçün verilmişdir. İsa əl Məsih ilk gəlişində Qız, Tərəzi və Əqrəbi yerinə yetirdi. Oxatan bürcünün yerinə yetirilməsi onun ikinci gəlişini gözləyir. Ancaq bu vahidin ilk üç əlaməti yerinə yetirildiyi üçün Oxatan Bürcünün də yerinə yetiriləcəyinə inanmağa əsas verir.

Qədim Bürcdən Oxatan Bürcləriniz

Bürclər yunanca ‘Horo’ (saat) dən gəlir və Peyğəmbərlik yazıları bu saatları, o cümlədən Oxatan bürcü ‘saatını’ bizim üçün qeyd edir. Oxatan horo oxumaq

Lakin o günü və o saatı nə göylərin mələkləri, nə də Oğul bilir. Atadan başqa heç kim bilmir.

Buna görə siz də hazır olun, çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək.

Matta 24: 36, 44

Peyğəmbər bizə deyir ki, Məsihin qayıdışının və düşməninin tam məğlubiyyətinin dəqiq saatını (horonu) Allahdan başqa heç kim bilmir. Bununla belə, həmin saatın yaxınlığını göstərən ipuçları var. Deyir ki, biz bunu gözləmirik və ya buna hazır deyilik. 

Siz və mən bu gün Oxatan bürcünün oxunuşunu aşağıdakı təlimatla tətbiq edə bilərik. 

Oxatan bizə deyir ki, Məsihin qayıdışından və Şeytanın tam məğlubiyyətindən əvvəl bir çox diqqətinizi yayındıracaq şeylərlə qarşılaşacaqsınız. Əslində, əgər siz hər gün zehninizin yenilənməsi ilə dəyişdirilməsəniz, bu dünyanın standartlarına uyğunlaşacaqsınız – və o saat sizi gözlənilmədən vuracaq və O, zühur etdiyi zaman Ona uyğun gəlməyəcəksiniz. Əgər o saatı qaçırmağın bütün dəhşətli nəticələrini almaq istəmirsinizsə, hazır olmaq üçün hər gün şüurlu bir qərar verməlisiniz. Məşhurların və serialların dedi-qodularını və intriqalarını ağılsızcasına izlədiyinizi nəzərə alın. Əgər belədirsə, bu, çox güman ki, ağlınızın köləliyi, indi yaxın münasibətlərin itirilməsi və digərləri ilə birlikdə onun qayıtdığı saatı qaçırmaq kimi xüsusiyyətlərlə nəticələnəcək. 

Şəxsiyyətinizin həm güclü, həm də zəif tərəfləri var, ancaq diqqətinizi yayındırmaq istəyən düşmən zəif xüsusiyyətlərinizlə sizə hücum edir. İstər boş dedi-qodu, pornoqrafiya, xəsislik, istərsə də sosial şəbəkələrdə vaxtınızı boşa xərcləmək olsun, O, sizin hansı vəsvəsələrə qapılacağınızı bilir. Odur ki, yardım və hidayət üçün dua edin ki, düz və dar yolda gedə biləsiniz və o saata hazır olasınız. Həmin saatı qaçırmaq istəməyən bir neçə başqasını axtarın və gözlənilmədən başınıza gəlməməsi üçün birlikdə gündəlik olaraq bir-birinizə kömək edə bilərsiniz.

Bürcdən keçin və Oxatan bürcünə daha dərindən

Növbəti dörd Bürc işarəsi də astroloji vahid təşkil edir və Gələnin işinin bizə necə təsir etdiyini göstərir. Oğlaq.

Hekayəyə əvvəlindən başlayın Qız.

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Oxatan bürcünün yazılı hekayəsində daha dərinə getmək üçün:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *