Skip to content

Qədim Bürcdə Qoç

Qoç Bürcün səkkizinci bürcüdür və Burç Vahidini yekunlaşdıraraq, Gələn Birinin qələbəsinin bizim üçün nəticələrini açıqlayır. Qoç başını dik tutmuş diri və sağlam qoç obrazıdır. Bu günün ulduz falı ilə 21 mart – 20 aprel tarixləri arasında anadan olsanız, Qoç bürcüsünüz. Beləliklə, qədim bürcün bu müasir astroloji ulduz falı oxunuşunda siz Qoç üçün sevgi, uğurlar, zənginlik, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Bəs Qoç əvvəlcə nə demək istəyirdi?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq, sizi sadəcə olaraq bürcünüzü yoxlayarkən nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

In Qız gördük ki, Quran və İncildə deyilir ki, Allah bürcləri bəşəriyyətin başlanğıcından əlamətlər kimi yaratmışdır. Ulduzlardan gələn bu qədim hekayədə hər fəsil bütün insanlar üçün idi. Beləliklə, müasir ulduz falı mənasında Qoç olmasanız belə, Qoçun qədim astrologiya hekayəsini bilməyə dəyər.

Ulduzlarda Qoç bürcü

Budur Qoç bürcünü meydana gətirən ulduzlar. Bu fotoda başını dik tutmuş qoça (erkək qoyun) oxşayan bir şey görə bilərsinizmi?  

Göydə Qoç Ulduz Bürcləri

Qoç bürcündə ulduzları xətlərlə birləşdirmək belə, qoçu açıq göstərmir. Bəs ilk astroloqlar bu ulduzlardan canlı Qoçu necə düşünüblər? 

Xətlərlə bağlı ulduzlarla Qoç Bürcləri

Amma bu işarə bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə gedib çıxır. Budur, Misirin Dendera məbədində 2000 ildən çox yaşı olan, qırmızı rəngdə dairəvi Qoç olan Bürc.

Qədim Misir Dendera Məbədi Bürcündəki Qoç

Aşağıda astrologiyanın bildiyimiz qədər istifadə etdiyi Qoçun ənənəvi şəkilləri verilmişdir.

Ramın mənası nədir?

Sizin və mənim üçün nə əhəmiyyəti var?

Qoç bürcünün ulduz falı şəkli
Klassik Qoç Bürc şəkli

Qoçun orijinal mənası

ilə Oğlaq Keçi cəbhəsi ölmüşdü ki, balıqlar yaşaya bilsin. Amma Band of Balıqlar hələ də balıqları saxlayırdı. Fiziki çürümə və ölüm üçün bir əsarət qalır. Çox bəlalar yaşayırıq, qocalırıq və ölürük! Amma bizim fiziki dirilmə üçün böyük ümidimiz var. Balıqlar qrupuna uzanan Qoçun ön ayağı bunun necə olacağını ortaya qoyur. Ölən o Keçinin (Oğlaq) başına inanılmaz bir şey gəldi. İncil bunu belə təsvir edir:

Gördüm ki, taxtla dörd canlı məxluqun ortasında və ağsaqqalların arasında bir Quzu dayanıb; O sanki kəsilmiş vəziyyətdə idi. Onun yeddi buynuzu və yeddi gözü var idi ki, bunlar da bütün yer üzünə göndərilmiş Allahın yeddi ruhudur. 7 Quzu yaxınlaşıb taxtda Oturanın sağ əlindən tumarı götürdü. 8 O, tumarı götürdüyü zaman dörd canlı məxluq və iyirmi dörd ağsaqqal Quzunun önündə yerə qapandı. Hər birinin əlində çəng var idi və buxurla dolu qızıl nimçələr tuturdular ki, bunlar müqəddəslərin dualarıdır. 9 Onlar yeni bir nəğmə oxuyaraq deyirdi:
«Sən tumarı götürüb
Onun möhürlərini qırmağa layiqsən.
Çünki Sən kəsildin
Və hər tayfadan, dildən, xalqdan və millətdən olanları
Allah üçün Öz qanın bahasına satın aldın.
10 Onları Allahımızla birgə
Padşahlığa və kahinliyə şərik etdin;
Onlar da yer üzünə padşahlıq edəcək».
11 Taxtın, canlı məxluqların və ağsaqqalların ətrafında
saysız-hesabsız mələk gördüm və onların səsini eşitdim. 
12 Onlar uca səslə deyirdi:
«Kəsilmiş Quzu
Qüdrəti, sərvəti, hikməti, qüvvəti,
Şərəfi, izzəti və alqışı
Almağa layiqdir».
13 Həmçinin mən göydə, yer üzündə, yer altında, dənizdə olan bütün məxluqların və oralardakı bütün varlıqların belə dediyini eşitdim:
«Taxtda Oturana və Quzuya əbədi olaraq
Alqış, şərəf, izzət və qüdrət olsun!»
14 Dörd canlı məxluq da «Amin!» deyirdi. Onda ağsaqqallar yerə qapanıb səcdə etdilər.

Vəhy 5: 6-14

Qoç – Quzu diri!

Bəşəriyyət tarixinin əvvəlindən planlaşdırılan möcüzəvi xəbər Quzunun kəsilmiş olsa da, yenidən dirilməsidir. Kəsilmiş quzu kim idi? Yəhya Hz İbrahimin qurbanı, İsa əl Məsih haqqında dedi

Ertəsi gün Yəhya İsanın ona tərəf gəldiyini görüb dedi: «Dünyanın günahını aradan götürən Allah Quzusu budur! (Yəhya 1:29)

İsa Məsih peyğəmbər ölülərdən dirildi üç gün sonra onun çarmıxı. Qırx gün sonra şagirdləri ilə birlikdə olandan sonra İncil cənnətə yüksəldiyini deyir. Beləliklə, Quzu diridir və cənnətdədir – Qoçun açıqladığı kimi.

Sonralar eyni görüntüdə Con gördü:

Bundan sonra mən gördüm ki, hər millətdən, hər tayfadan, hər xalqdan və hər dildən olan, heç kəsin saya bilməyəcəyi böyük bir kütlə taxtın və Quzunun önündə dayanıb. Onlar ağ xalat geyinib, əllərində xurma budaqları tutublar. 10 Uca səslə nida edirdilər:
«Xilas taxtda oturan Allahımıza və Quzuya məxsusdur!» (Vəhy 7:9-10)

Bunlar rəmzi olan çoxluqlardır Balıqların balıqları, Quzunun yanına gəldilər. Ancaq indi çürümə və ölüm zəncirləri qırıldı. Qoç, Balıqların balıqlarını tutan bantları qırdı. Onlar xilasın və əbədi həyatın dolğunluğunu aldılar.

Yazılarda Qoç Bürcləri

‘Bürclər’ yunanca ‘Horo’ (saat) sözünə əsaslanır və peyğəmbərlik yazıları bir çox vacib məqamları qeyd edir. saat. We yazılarda Balıqlar üçün vacib Qız bürcü ‘saatlarını’ oxuyuram. Ancaq bu, Bürclərdəki digər yunan sözüdür – skopus (σκοπός) – Qoç oxunu ortaya çıxarır. Skopus vasitə baxmaqhaqqında düşünmək or hesab. Qoç, Allahın Əbədi Quzunu təsvir edir, buna görə də diqqət yetirmək üçün qəti bir müddət vermir. Bunun əvəzinə biz Qoçun özünü nəzərdən keçirməyə çağırırıq.

Heç bir işi özünü göstərərək və ya lovğalıqla etməyin. Qoy hər biriniz itaətkarlıqda digərini özündən üstün saysın 4 və yalnız öz mənfəətini deyil, başqalarının da mənfəətini güdsün.

Məsih İsa necə düşündü, siz də elə düşünün. 

Allah surətində olduğu halda O Özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. 7Lakin Özünü heç etdi və qul surətinə salıb insanlara oxşar oldu. İnsan şəklini alıb 8Özünü aşağı tutdu və ölümə qədər – çarmıx üzərində ölümə qədər itaət göstərdi. 9Buna görə də Allah Onu çox ucaltdı və Ona lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi ki, 

göydə, yerdə və yerin altında olanların hamısı İsanın adına ehtiram edərək diz çöksün 11və hər dil Ata Allahın izzəti üçün İsa Məsihin Rəbb olduğunu bəyan etsin. (Filipililərə 2:3-11)

Qoç Qoçunu məhdudlaşdıran saat yoxdur. Ancaq Qoç fərqli şöhrət dərəcələrindən keçdi. Biz onu ilk olaraq Tanrının təbiətində (və ya şəklində) görürük. O, hətta əvvəldən insan olub nökər olmağı və ölməyi planlaşdırırdı. Qız bu enişi ‘insan bənzərliyinə’ elan etdi və Oğlaq ölümə itaət etdiyini bildirdi. Ancaq ölüm son deyildi – onu saxlaya bilmədi və indi Qoç cənnətdə ucaldı, diri və nəzarət etdi. Məhz bu yüksək səlahiyyət və gücdən Qoç Buğadan başlayaraq Bürcün son vahidini icra edir. Artıq qul deyil, O, düşmənini məğlub etmək üçün qiyamətə gəlməyə hazırlaşır. Oxatan qədim Bürc hekayəsi proqnozlaşdırır.

Qoç Bürcləriniz Oxuyursunuz

Siz və mən Qoç bürcünün oxunuşunu bu şəkildə tətbiq edə bilərik:

Qoç səhərin parlaqlığının qaranlıq gecədən sonra gəldiyini bəyan edir. Həyatın sizə qaranlıq gecəni gətirməyin bir yolu var. Sizi təslim etmək, tərk etmək və ya yaratdığınızdan daha az bir şeylə kifayətlənmək istəyi yarana bilər. Davam etmək üçün möhkəmlik tapmaq üçün öz vəziyyətinizə və vəziyyətinizə nəzər salmalısınız. Siz öz son taleyinizi görməlisiniz. Bunu Qoç bürcündən çıxararaq edirsiniz. Əgər Qoç bürcünə aidsənsə, onun paltolarına minəcəksən və o, ən yüksək yerdədir və səni özü ilə ora aparacaq. Əgər siz Allahın düşməni olduğunuz halda, Oğlaq bürcü qurbanı vasitəsilə onunla münasibətiniz bərpa olundusa, indi Onunla uyğunlaşsanız, Qoçun həyatı ilə nə qədər xilas olacaqsınız? Sadəcə, sən onun yolu ilə getməlisən və onun yolu yuxarı qalxmazdan əvvəl aşağı düşüb – sizinki də getməli olacaq.

Necə davam etmək olar? Qoçun həyatında həmişə sevinin. Yenə deyirəm: Sevin! Qoy mülayimliyiniz bütün münasibətlərinizdə aydın olsun. Qoç yaxındır. Heç bir şey üçün narahat olmayın, lakin hər vəziyyətdə dua və yalvarışla, şükür edərək, istəklərinizi Allaha çatdırın. Allahın ağlınızdan kənar olan sülhü Qoçda ürəklərinizi və zehninizi qoruyacaq. Nəhayət, nə doğrudur, nə nəcibdir, nə doğrudursa, nə pakdırsa, nə gözəldirsə, nə təqdirəlayiqdirsə, – əgər əla və ya tərifəlayiqdirsə – belə şeylər haqqında düşünün.

Quzunun qayıdışı

Bu, İsa əl Məsihin (Quzu) qələbəsinin bəhrələrini alanlara verilən faydalara diqqət yetirən qədim Bürc hekayəsinin ikinci bölməsini bağlayır. Niyə də yox həyat hədiyyəsini al?

Son bölmə, Bürc Hekayəsinin 9-12-ci fəsilləri Qoç Qoç qayıtdıqda baş verənlərə diqqət yetirir. söz verdi. Bu, Yəhya Quzunun eyni görüntüsündə bəyan edilir:

Dağlara və qayalara dedilər: «Üstümüzə qopub düşün və bizi taxtda Oturanın üzündən, Quzunun qəzəbindən gizlədin. (Vəhy 6:16)

Qədim Bürcdə bu göstərilir Buğa. Görmək Qız bu Bürc Hekayəsinə başlamaq üçün. Qoç bürcünə uyğun gələn yazılı sözlər üçün bax:

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Qoç bürcünə uyğun gələn yazılı sözlər üçün bax:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *