Skip to content

Qədim Bürcdə Şir

Bu günün ulduz falı ilə 24 iyul – 23 avqust tarixləri arasında anadan olsanız, Şir bürcü, Latın bürcüsünüz. şir. Qədim bürcün bu müasir astrologiya ulduz falı oxunuşunda siz sevgi, uğurlar, sağlamlıq tapmaq və şəxsiyyətiniz haqqında fikir əldə etmək üçün Şir bürcünün ulduz falı məsləhətlərinə əməl edirsiniz.

Bəs qədimlər Şir bürcü necə oxuyurdular? Bu onlar üçün nə demək idi?

Xəbərdar olun! Buna cavab vermək ulduz falınızı gözlənilməz şəkildə açacaq – sizi sadəcə ulduz falı yoxlayanda nəzərdə tutduğunuzdan fərqli bir səyahətə çıxaracaq…

Şir bürcünün astrologiyası

Budur, Şir bürcünü meydana gətirən ulduz bürcünün şəkli. Ulduzlarda şirə bənzəyən bir şey görə bilərsinizmi?

Şir bürcünün şəkli. Bir aslan görürsən?

Şir bürcündə ulduzları xətlərlə birləşdirsək belə, aslanı “görmək” çətindir.

Ulduzları xətlərlə birləşdirilən və adlandırılan Şir bürcü

Budur, Şimal Yarımkürəsində Şir bürcünü göstərən National Geographic bürcünün posteri. 

Şir bürcü ilə National Geographic ulduz cədvəli

İnsanlar ilk dəfə bundan bir Aslanı necə yaratdılar? Ancaq Leo bəşər tarixində bildiyimiz qədər geriyə qayıdır.

Bütün digər bürc bürclərində olduğu kimi, Şir bürcü də bürcün özündən aydın görünmür. Ulduz bürcünün daxilində anadangəlmə deyil. Daha doğrusu, fikir çarpan əqrəb birinci gəldi. Daha sonra ilk astroloqlar bu fikri ulduzların üzərinə qoydular ki, təkrarlanan bir işarə olsun.

Niyə?

Qədimlər üçün bu nə demək idi?

Bürcdə Şir

Budur, Şir bürcünün bəzi ümumi astroloji şəkilləri.

Ulduzlarda Şir
Leo atlamağa hazırdır

Misirin Dendera məbədindəki bürcləri nəzərdən keçirək, Şir qırmızı ilə dövrələnmişdir.

Misirin Qədim Dendera Bürcündəki Şir

Qədim Hekayədə Şir

içində gördük Qız Quran və İncil/Kitab bürcləri Allahın yaratdığını bildirir. O, yazılı vəhy gəlməmişdən əvvəl onlara hidayət verdi. Adəm və onun oğulları öz övladlarına Onun Planını öyrətmək üçün onlara öyrətdilər.

Leo hekayəni yekunlaşdırır. Beləliklə, müasir ulduz falı mənasında Şir bürcü deyilsinizsə belə, Şir bürcünün qədim astroloji hekayəsini bilməyə dəyər.

Şir bürcünün orijinal mənası

Tövratda Həzrət Yaqub (Yəqub) Yəhuda qəbiləsinin bu peyğəmbərliyini vermişdir.

Yəhuda bir aslan balasıdır,
Ey oğlum, sən şikara çıxanda
Bir şir kimi yerə əyilirsən,
Dişi aslan kimi torpağa yatırsan.
Kim səni yerindən qaldıra bilər?
10 Padşahlıq əsasıYəhudanın əlindən getməyəcək,
Hökmdarlıq əsası onun nəslindən itməyəcək;
O vaxta qədər ki əsanın Sahibi  gələcək.
Onda xalqlar Ona itaət edəcək.

YARADILIŞ 49: 9-10

Yaqub şir kimi təsvir edilən bir hökmdarın gələcəyini bildirdi. Onun hakimiyyəti “xalqları” əhatə edəcək və o, İsrailin Yəhuda qəbiləsindən gələcəkdi. İsa Məsih Yəhuda qəbiləsindən gəldi və idi Məsihi məsh etdi. Lakin o, hökmdarın əsasını götürmədi. O, onu idarə etmək üçün Aslan kimi gələcəyi növbəti gəlişi üçün saxlayır. Leo ən qədim zamanlardan belə təsvir edirdi.

Qalib Aslan

Bu gəlişi nəzərə alaraq, yazılar Aslanı müqəddəs tumarı açmağa layiq olan yeganə şəxs kimi təsvir edir.

Mən taxtda Oturanın sağ əlində bir tumar gördüm ki, onun hər iki tərəfi də yazılmışdı və yeddi möhürlə möhürlənmişdi. 2 Həmçinin gördüm ki, qüdrətli bir mələk uca səslə elan edir: «Tumarın möhürlərini qırmağa və onu açmağa kim layiqdir?» 3 Amma nə göydə, nə yer üzündə, nə də yer altında bir kəs bu tumarı açmağı yaxud onun içinə baxmağı bacarmadı. 4 Mən çox ağladım, çünki tumarı açmağa yaxud onun içinə baxmağa layiq olan bir kəs tapılmadı. 5 Onda ağsaqqallardan biri mənə dedi: «Ağlama! Budur, Yəhuda qəbiləsindən olan Aslan, Davudun Kökü qalib gəlib; buna görə də O, tumarı və onun yeddi möhürünü aça bilir».

Vəhy 5: 1-5

Aslan ilk gəlişində düşməni üzərində qələbə çaldı və indi Sonu açan möhürləri aça bilir. Biz bunu qədim Bürcdə Aslanı düşməni İlan Hydra üzərində qeyd etməklə görürük.

Aslan Şir Qədim Denderada İlanı tapdalayır
Orta əsrlər rəsm əsərində Hidranın üzərinə vuran Şir
Bürclərin eskizi. Şir İlanın başını tutmağa hazırlaşır

Bürc hekayəsinin yekunu

Aslanın İlanla mübarizəsinin məqsədi sadəcə onu məğlub etmək deyil, hökmranlıq etmək idi. Yazılar bu sözlərlə Aslanın hökmranlığını təsvir edir.

Sonra mən “yeni göy və yeni yer” gördüm, çünki ilk göy və ilk yer keçib getmişdi və artıq dəniz yox idi. Mən Müqəddəs Şəhərin, yeni Yerusəlimin, göydən Allahdan enən kimi hazırlanmış olduğunu gördüm əri üçün gözəl geyinmiş gəlin. Taxtdan ucadan bir səs eşitdim: “Bax! Allahın məskəni indi insanlar arasındadır və onlarla birlikdə yaşayacaqdır. Onlar Onun xalqı olacaqlar və Tanrı özü onlarla olacaq və onların Allahı olacaq. “O, onların gözlərindən hər yaşını siləcək. Olacaq daha ölüm, nə yas, nə ağlama, nə də ağrı, çünki hər şeyin köhnə nizamı keçib getdi”.

Taxtda oturan dedi: “Mən hər şeyi yeni edirəm!” Sonra dedi: “Bunu yaz, çünki bu sözlər etibarlı və doğrudur”.

Mənə dedi: “Oldu. Mən Alfa və Omeqayam Başlanğıc və Son. Susuzlara Həyat suyunun bulağından əvəzsiz su verəcəm. Qalib gələnlər bütün bunlara varis olacaqlar və Mən onların Allahı olacağam, onlar da edəcəklər mənim uşaqlarım olun.

Vəhy 21: 1-7

Mən orada məbəd görmədim, çünki oranın məbədi Külli-İxtiyar Rəbb Allah və Quzudur. 23 Şəhərin işıqlanması üçün nə günəşə, nə də aya ehtiyacı var, çünki Allahın ehtişamı oranı işıqlandırır, Quzu da oranın çırağıdır. 24 Millətlər şəhərin işığında gəzəcək, yer üzünün padşahları cah-calalını oraya gətirəcək. 25 Oranın darvazaları gündüz heç bağlanmayacaq, orada gecə olmayacaq. 26 Millətlərin cah-calal və şərəfi oraya gətiriləcək. 27 Oraya murdar olan heç bir şey, iyrənc iş görən və yalan danışan heç kim əsla girməyəcək, yalnız adları Quzunun həyat kitabına yazılanlar girəcək.

Vəhy 21: 22-27

Bu görmədə biz Bürcün yerinə yetirilməsini və tamamlanmasını görürük. Biz gəlini və ərini görürük; Tanrı və onun övladları – ikitərəfli şəkil Əkizlər. Biz su çayını görürük – söz verilmişdir Dolça. Köhnə ölüm qaydası – ətrafdakı lentlər tərəfindən təsvir edilmişdir Balıqlar – artıq yoxdur. Quzu orada yaşayır – şəkildəki Qoç, və dirilmiş insanlar – ilə birlikdə təsvir edilmişdir Xərçəng – Onunla yaşa. Tərəzi Tərəzi indi tarazlayın, çünki ‘heç vaxt natəmiz bir şey girməyəcək’. Biz orada da bütün xalqların Padşahlarının onların hakimiyyəti altında hökm sürdüyünü görürük Kralların Kralı və Lordların Rəbbi, Məsih – toxum kimi başlanğıc Qız, və Sonda Aslan kimi ortaya çıxdı.

Bürcün girovları hekayəsi

Bir sual qalır. Niyə Aslan ilk əvvəl Şeytan ilanı sadəcə məhv etmədi? Niyə bütün Bürc fəsillərindən keçməlisiniz? İsa Məsih öz rəqibi ilə qarşılaşanda Əqrəb ilə həmin saatı qeyd etdi

İndi isə bu dünyaya hökm veriləcək və bu dünyanın hökmdarı bayıra atılacaq.

John 12: 31

Bu dünyanın hökmdarı şeytan bizdən canlı qalxan kimi istifadə edirdi. Güclü hərbi qüvvə ilə qarşı-qarşıya qalanda terrorçular çox vaxt dinc əhalinin arxasına sığınacaqlar. Bu, polis üçün bir dilemma yaradır ki, onlar terrorçuları çıxararkən mülki insanları öldürə bilərlər. Şeytan Adəmlə Həvvanı sınamağa müvəffəq olduqdan sonra özünə canlı qalxan yaratdı. Şeytan bilirdi ki, Yaradan tamamilə ədalətlidir və günahı cəzalandırarsa, hökmündə saleh olmaq üçün hökm etməlidir. hər günah. Əgər Allah şeytanı məhv edibsə, deməli şeytan (yani İttihamçı) sadəcə olaraq bizi öz səhvlərimizdə günahlandıra bilər, onunla birlikdə mühakimə etməyimizi tələb edə bilərdi.

Başqa tərəfdən baxsaq, itaətsizliyimiz bizi şeytanın qanuni nəzarətinə saldı. Əgər Allah onu məhv etsəydi, bizi də məhv etməli olardı, çünki biz də şeytanın itaətsizliyinə qapılmışdıq.

Qiyamətdən əvvəl xilasetmə ehtiyacı

Odur ki, şeytanın onun haqqında hər hansı bir hökmün bizim də üzərimizə gəlməsi tələbindən xilas olmağımız lazım idi. Günahımızdan fidyə almağa ehtiyacımız var idi. İncil bunu belə izah edir:

Siz bir zamanlar təqsirləriniz və günahlarınız üzündən ölü idiniz. 2Siz bu dünyanın gedişinə və havada olan hakimiyyətin, yəni indi Allaha itaətsiz insanlarda fəaliyyət göstərən ruhun hökmdarına uyaraq bu günahların içində həyat sürürdünüz. 3Hamımız bir zamanlar həmin insanlar arasında cismin və əqlin istəklərini yerinə yetirərək cismani təbiətimizin ehtiraslarına görə həyat sürürdük. Beləliklə, təbiətcə digər insanlar kimi Allahın qəzəbinə düçar idik.

Efeslilərə 2: 1-3

Ransomumuz İNDİ ÖDƏNİLİR

Şəkildəki qurbanında Oğlaq İsa Məsih bu qəzəbi öz üzərinə götürdü. O, fidyəni ödədi ki, biz azad ola bilək.

Lakin mərhəməti bol olan Allah bizi böyük məhəbbətlə sevdiyi üçün 5təqsirlərimiz üzündən ölü olduğumuz halda bizə Məsihlə birlikdə həyat verdi. Onun lütfü ilə xilas oldunuz. 6Allah bizi Məsih İsada, Onunla birlikdə dirildib səmada oturtdu. 7Bunu Məsih İsada bizə etdiyi xeyirxahlıqla lütfünün hədsiz zənginliyini gələcək dövrlərdə də göstərmək üçün etdi. 8Çünki iman vasitəsilə, lütflə xilas oldunuz. Bu, sizin nailiyyətiniz deyil, Allahın hədiyyəsidir. 9Əməllərlə deyil ki, heç kim öyünə bilməsin. 

Efeslilərə 2: 4-9

Allah heç vaxt insanlar üçün cəhənnəm hökmünü istəməmişdir. Onu şeytan üçün hazırladı. Əgər şeytanı (İblisi) üsyanına görə mühakimə etsə, fidyə verilməyənlər üçün də eyni şeyi etməlidir.

O zaman solundakılara deyəcək: “Ey lənətə gəlmişlər, çəkilin önümdən! İblislə onun mələklərinə hazırlanmış olan əbədi oda yollanın! 

Matta 25: 41

Qaçış Yolumuz İndi Hazırlandı

Buna görə İsa əl Məsih çarmıxda böyük bir qələbə qazandı. Bizi şeytanın bizim üzərimizdə olan qanuni hüququndan azad etdi. O, indi bizi vurmadan şeytanı vura bilər. Lakin biz şeytanın hökmranlığından bu qaçış yolu seçməliyik. Leo hazırda ilanı vurmaqdan çəkinir ki, insanlar bu hökmdən xilas ola bilsinlər.

Bəziləri bunu gecikmə sayar, amma Rəbb vədini yerinə yetirməkdə gecikməz, lakin sizə görə səbir edir. Çünki O heç kəsin həlak olmasını istəmir, amma hər kəsin tövbə etməsini istəyir. 

2 Peter 3: 9

Buna görə də biz bu gün özümüzü hələ də şəkildəki Şeytana qarşı son zərbəni gözləyirik Oxatan, və hələ də son hökmü gözləyir, şəkildəki Buğa. Amma yazılar bizi xəbərdar edir.

Rəbbin günü isə oğru kimi gələcək. O gün göylər böyük gurultu ilə aradan qalxacaq. Ünsürlər yanaraq məhv olacaq. Yer üzü və onun üstündə hər şey ifşa olunacaq.

2 Peter 3:10

Qədim Yazılarda Şir Bürcləri

Bürclər yunanca “Horo” (saat) sözündən gəlir və xüsusi saatların və ya vaxtların işarələnməsi (skopus) deməkdir. Yazılar Şir bürcü saatını (horo) aşağıdakı şəkildə qeyd edir.

Zəmanəni, yuxudan ayılmaq vaxtınızın gəldiyini anlayaraq belə rəftar edin. Çünki indi xilasımız iman etdiyimiz vaxtda olduğundan daha yaxındır. 

Romalilara 13: 11

Bu, bizim yanan binada yatan insanlara bənzədiyimizi bəyan edir. Biz oyanmalıyıq! Bu oyanma saatıdır (horo) çünki Şir gəlir. Nəriltili Aslan Şeytanı və onun qanuni hökmranlığında olan hər şeyi vurub məhv edəcək.

Şir Bürcünüz Oxuyursunuz

Şir bürcü oxunuşunu bu şəkildə tətbiq edə bilərsiniz

Şir sizə deyir ki, bəli, elə istehzaçılar var ki, onlar öz pis istəklərinə rişxənd edirlər. Deyirlər: “Onun vəd etdiyi bu “gələcək” haradır? Əcdadlarımız vəfat edəndən bəri hər şey yaradılışdan bəri olduğu kimi davam edir”. Amma onlar bilərəkdən unudurlar ki, Allah hökm verib və hökm verəcək və sonra bu dünyada hər şey məhv olacaq.

Madam ki, hər şey bu şəkildə məhv olacaq, sən necə insan olmalısan? Siz Allahın gününü səbirsizliklə gözlədiyiniz və onun gəlişini sürətləndirdiyiniz üçün müqəddəs və mömin həyat sürməlisiniz. O gün göyləri atəşlə məhv edəcək və ünsürlər istidə əriyəcək. Lakin Onun vədinə uyğun olaraq, salehliyin hökm sürdüyü yeni səmanı və yeni yeri səbirsizliklə gözləməlisiniz.

Beləliklə, siz bunu səbirsizliklə gözlədiyiniz üçün, onunla ləkəsiz, qüsursuz və barışıq tapmaq üçün hər cür səy göstərin. Unutmayın ki, Rəbbimizin səbri sizin və ətrafınızdakılar üçün qurtuluş deməkdir. Madam ki, əvvəlcədən xəbərdar olunmusan, ehtiyatlı ol ki, qanunsuzların xətasına qapılmayasan və əmin-amanlıqdan düşməyəsən.https://www.youtube.com/embed/iQzAUxZb75E?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://injil.xyz

Bürc fəsillərinin PDF faylını kitab olaraq yükləyin

Qədim Bürc Hekayəsi ilə başladı Qız. Şir bürcünə daha dərindən getmək üçün baxın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *