Skip to content

İnjil İsa’nın səlahiyyətlərini ortaya qoydu və var